Gå til indhold

Ny chef på plads i Center for Bedre Børneliv

Det bliver Janne Hedegaard Hansen, der skal stå i spidsen for det kommende tværprofessionelle forskningscenter på Københavns Professionshøjskole

Når Center for Bedre Børneliv slår dørene op til august, så bliver det med en stærk profil inden for børneforskningsområdet i spidsen. Et enigt ansættelsesudvalg har nemlig peget på Janne Hedegaard Hansen, der kommer fra en stilling som forskningsleder på pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

”Janne kommer med stor erfaring og ekspertise indenfor forskningsledelse, og forskning i, hvordan vi i vores institutioner og skoler skaber optimale betingelser for at sikre et bedre børneliv for alle børn. Blandt andet med fokus på, hvordan det tværprofessionelle samarbejde kan bidrage hertil. Janne har stor viden om velfærdsprofessioner og professionsuddannelser og har desuden mange års erfaring med myndighedsbetjening. Så det er en garvet forskningsleder, der efter sommer overtager føringen på udviklingen og etableringen af børnelivscenteret” siger dekan Annegrete Juul fra Københavns Professionshøjskole.

Store forventninger til praksisnær forskning

Center for Bedre Børneliv er et tværfagligt forskningscenter med særligt fokus på de mindste børn. Københavns Professionshøjskole har etableret centeret med støtte fra Novo Nordisk Fonden, LEGO Fonden og TrygFonden, der bevilger op til 250 millioner kroner i en periode på op til 10 år. Og den kommende centerchef Janne Hedegaard Hansen har store forventninger til den praksisnære forskning, som centeret skal bedrive.

”Jeg glæder mig meget til at komme i gang. Der er i forvejen stærk forskning på småbørnsområdet, men vi har også brug for forskning, der er praksisnær og kobler sig tæt til professionerne med det formål at skabe viden om, hvad der i praksis virker i det fagprofessionelle og tværprofessionelle arbejde og samarbejde til gavn for alle børn. Og som også kan bidrage til de studerendes viden og kompetencer på vores professionsuddannelser ”, siger Janne Hedegaard Hansen.

”Centerets ambition er at styrke dansk småbørnsforskning med forskning, der dokumenterer og viser, hvordan de forskellige fagprofessionelle, der arbejder med børn, på tværs af professioner, fagligheder, institutioner og sektorer kan være med til at gøre en forskel for alle børn”.

Janne Hedegaard Hansen har tidligere været lektor og forskningsprogramleder på DPU, Århus Universitet, direktør i Akkreditering Danmark, centerchef på Nationalt forskningscenter for udsatte børn og unge (NUBU), og startede sin karriere som underviser på Gladsaxe pædagogseminarium. Hun kom til Københavns Professionshøjskole i 2021, hvor hun tiltrådte stillingen som forskningsleder for Forskning og udvikling på Institut for Pædagoguddannelse.

Hun er en stærk stemme i den offentlige debat om børneområdet, bliver ofte anvendt som ekspert i de landsdækkende medier, ligesom hun er flittig brugt til at betjene ministerier, kommuner og beslutningstagere i forhold til, hvordan vi skaber gode betingelser for alle børns læring, trivsel og udvikling.

Janne Hedegaard Hansen tiltræder sin nye stilling den 1. august 2024.

FAKTA

Center for Bedre Børneliv har fire hovedambitioner:   

 • Skabe et betydeligt kvalitetsløft i de velfærdsprofessionelles kompetencer og praksis med henblik på en positiv indvirkning på børn og familiers liv.
 • Realisere fremragende forskningsbidrag inden for støtte til små børn og deres familier, omsætning af forskning til praksis, og kompleks interventionsforskning.
 • Fostre bedre forståelse og samarbejde mellem interessenter på området mhp. bedre rammer for videre udvikling af de fagprofessionelles støtte til børn og forældre
 • Opbygge forskningskapacitet og fostre en ny generation af forskere i Danmark med fokus på forskning, der adresserer behov og udfordringer i praksis og styrker de fagprofessionelles praksis til gavn for de små børn og deres forældre.

Center for Bedre Børneliv er bygget op om fire forskningsprogrammer, som på hver deres måde skal være med til at understøtte den bedste start på børnelivet:

 • Tilknytning og forældreskab
 • Leg og børnefællesskaber
 • Bevægelse, sanser og leg
 • Lige muligheder for alle børn

Center for Bedre Børneliv får økonomisk støtte af Novo Nordisk Fonden, TrygFonden og LEGO Fonden med op til 250 millioner kroner i op mod 10 år. Derudover har centeret på nuværende tidspunkt opbakning fra en lang række samarbejdspartnere:

 • Nationale vidensmiljøer: Center for Tidlig Indsats og Familieforskning, KU, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, AU, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU, TrygFondens Børneforskningscenter, AU, SCOPAS – Formning af viden, begreber, praksis og forandringer i socialt arbejde, AAU, Tænketanken DEA, De øvrige professionshøjskoler: Absalon, UCL, UCN, UC Syd og VIA
 • Internationale vidensmiljøer: Children’s Social Care Research and Development Centre (CASCADE), Cardiff University, Centre for Maternal & Child Health Reseach, University of London, Forskningsgruppe ”Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole”, OsloMet, Forskningsgruppe ”Livskvalitet i barnehagen”, OsloMet
 • Civilsamfund: Børns Vilkår, FOLA Forældrenes Landsorganisation, Mødrehjælpen, Red Barnet, Røde Kors
 • Faglige organisationer: Dansk Socialrådgiverforening, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, Jordemoderforeningen, Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS)
 • Offentlige myndigheder: Kommuner på tværs af landet, Kommunernes Landsforening, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Janne Hedegaard Hansen

Leder af Pædagoguddannelsen Forskning og Udvikling

+45 51 63 27 70

Annegrete Juul

Dekan

+45 51 63 24 84

Michael Duus Andersen

Pressechef

+45 23 44 53 83