Gå til indhold

Information om coronavirus

Fire lærerstuderende løser gruppearbejde ved deres computere i et undervisninglokale

Nordsjælland har brug for en stærk læreruddannelse

Læreruddannelsen i Helsingør har for få ansøgere til at oprette et hold i år. Københavns Professionshøjskole inviterer derfor Helsingør og de omkringliggende kommuner til en møderække for at drøfte, hvordan vi fremover sikrer en levedygtig læreruddannelse i Nordsjælland

Antallet af ansøgere til uddannelsesstationen for læreruddannelsen i Helsingør har i år været så lavt, at Københavns Professionshøjskole vurderer, at det er for lille til at gennemføre en tilfredsstillende undervisning med et sundt studiemiljø. Derfor tilbydes ansøgerne i stedet en studieplads i København, hvor professionshøjskolen har to store læreruddannelser på Frederiksberg og Vesterbro.

”For os er det vigtigste at tilbyde vores studerende det allerbedste. Vi vil ikke gå på kompromis med hverken det faglige eller sociale studiemiljø. God undervisning med indsigtsrige diskussioner og sparring kræver ganske enkelt lidt flere studerende, end vi desværre kunne mønstre i Helsingør i år,” siger Lis Madsen, institutchef for læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Læreruddannelsen i Helsingør blev etableret i august 2018 som en del af den politiske dagsorden om regional uddannelsesdækning. Målet er at tilbyde et alternativ til de store læreruddannelser i København og dermed tiltrække en ny type studerende samt at sikre uddannede lærere til såkaldte ’udkantsområder’.

Det første år blev der oprettet et hold med 18 studerende, mens tallet faldt til 13 studerende i 2019. I år var der så kun syv optagne på læreruddannelsen, og det er ganske enkelt for lidt.

”Vi har haft et glimrende samarbejde med Helsingør Kommune om uddannelsen, men det er også primært fra netop Helsingør by, at vi har rekrutteret lærerstuderende. Derfor har vi brug for at involvere flere nordsjællandske kommuner i samarbejdet, så studerende fra f.eks. Fredensborg, Gribskov, Hillerød, Allerød og Hørsholm også søger mod Helsingør”, siger Lis Madsen og fortsætter:

”Vores lærerstuderende i Helsingør har haft et tæt praksissamarbejde med de lokale skoler i Helsingør-området, som vi gerne vil have bredt ud til endnu flere nordsjællandske kommuner. Derfor vil vi snarest invitere skolecheferne i de nordsjællandske kommuner til en møderække for at drøfte, hvordan vi sikrer en stærk læreruddannelse i deres område”.

Der er optaget 722 studerende på læreruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole. Det er tre færre optagne end i 2018, da uddannelsesstationen i Helsingør blev oprettet, så det er ikke forklaringen på de færre ansøgere til Helsingør.

”Vi kan jo også se på vores optagnes ansøgninger og adresser, at mange enten har taget deres ungdomsuddannelse i Nordsjælland eller stadig bor der den dag i dag. Så vi har godt fat i de nordsjællandske ansøgere, men de søger mod vores læreruddannelse i København. Og her mener vi altså stadig, at det er vigtigt med et godt lokalt alternativ”, fastslår Lis Madsen.

Læs mere om uddannelsesstationen i Helsingør