Gå til indhold
Portræt af Randi Brinckmann

Nedgang på sygeplejerskeuddannelsen er en bombe under sundhedsreformen

Debatindlæg i Politiken Sundhedsmonitor den 5. juli 2022 af dekan Randi Brinckmann fra det Sundhedsfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole

Ansøgningstallene til dette års kvote 1 er netop kommet, og lad det være sagt med det samme, at sygeplejerskeuddannelsen her på Københavns Professionshøjskole har fået et nyrehug. 1.120 ansøgere har sat kryds ved landets største sygeplejerskeuddannelse som deres førsteprioritet, og selv om tallet umiddelbart lyder højt, så er det en voldsom nedgang i forhold til sidste år, som lød på 1.533 førsteprioritetsansøgninger. En nedgang på hele 27 procent. Vi risikerer derfor at stå med ledige studiepladser efter sommerferien.

De nye tal bør få sundhedsordførerne på Christiansborg til at kigge alvorligt på, hvordan vi i fællesskab kan ændre den udvikling. Det er blot to måneder siden, at et politisk flertal indgik en bred aftale om en sundhedsreform, der skal styrke sammenhængen og nærheden i vores sundhedsvæsen. Men det bliver umådeligt svært at indfri målsætningerne i reformen, hvis der ikke er uddannet personale til landets hospitaler og sundhedshuse og den borgernære pleje og behandlingsindsats.

Mange årsager til vigende optag

Region Hovedstaden meldte sidste år ud, at de havde nedlagt 263 sengepladser pga. personalemangel. Det skal ses i lyset af, at cirka hver andet jobopslag som sygeplejerske i Region Hovedstaden i 2021 ikke blev besat. Vi har løbende været i dialog med region og kommuner for at få flere praktikpladser, så vi kunne øge optaget på vores sygeplejerskeuddannelse – og det er lykkedes. Vi har øget optaget med 116 årlige studiepladser gennem de seneste år. Men nu står vi i en helt anden situation, som kan vise sig at være en bombe under sundhedsreformen – og sundhedsvæsnet helt generelt.

Forklaringerne på vores vigende optag er mange. Efter to års corona-nedlukning er der mange unge, der vælger at udskyde studiestart – for at tage ud i verden, på højskole eller måske lokker et spændende studierelevant arbejde i en tid med lav ledighed. Og det betyder også noget, at der har været konflikt på sygeplejerskeområdet. Men selv om der er nogle aktuelle forklaringer her og nu, så ændrer det ikke på, at vi står med en akut udfordring på sygeplejerskeuddannelsen. Hvis vi skal sikre, at der er personale nok til fremtidens sundhedsvæsen.

Bekymringer for arbejdsmiljøet

Vores studievejledning har de seneste måneder været i dialog med mange ansøgere og potentielle ansøgere, der har delt deres tanker og bekymringer om sygeplejerskeuddannelsen. Om arbejdsmiljøet på hospitalet nu er for hårdt? Hvad med karrieremulighederne? Er der udsigt til en bedre løn? Hvad med overgangen fra undervisning til praktik? Mange gode spørgsmål – som vi som uddannelsessektor skal lytte til og tage alvorligt.

Vi forsøger jo at skabe den bedst mulige sygeplejerskeuddannelse – og har f.eks. haft stor succes med vores samarbejde med Nordsjællands Hospital om et såkaldt Uddannelseshospital i Frederikssund – et medicinsk sengeafsnit der primært bemandes af sygeplejerskestuderende. For at koble undervisningen tættere på praksis. Og tilbagemeldingerne fra vores studerende er meget positive.

Men det ændrer ikke ved, at mange potentielle sygeplejerskestuderende – og sådan set også mange af vores nuværende sygeplejerskestuderende – er bekymrede for en fremtid i kittel. At de ikke vil holde særlig længe. Man kunne overveje at indføre en turnusordning, som man kender det fra sygeplejerskernes kolleger på sygehuse og hospitaler – nemlig lægerne. Så regioner og kommuner ansætter sygeplejersker i såkaldt uddannelsesstillinger, der sikrer, at de ikke oplever et voldsomt ”ansvarschok” – men stadig får den nødvendige støtte og hjælp i de første år efter endt uddannelse.

Uanset hvad så savner vi i uddannelsessektoren en helhjertet politisk plan på velfærdsområdet. En national rekrutteringsplan der rækker længere end en enkelt valgperiode, hvor et bredt politisk flertal bliver enige om at finde langtidsholdbare løsninger, så fødekæden ikke bliver brudt. Og bomben springer under vores sundhedsvæsen. Vi håber, at den robusthedskommission der nedsættes efter sommerferien kommer med gode input til løsninger. Vi bidrager i hvert tilfælde gerne.