Gå til indhold

Hovedstadsregionen kommer til at mangle knap 10.000 lærere, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere i 2030

En ny analyse fra DAMVAD Analytics viser, at hovedstadsområdet står med store rekrutteringsudfordringer på velfærdsområdet. Det er dybt alarmerende og kalder på politisk handling nu, siger rektor Stefan Hermann fra Københavns Professionshøjskole

Mange folkeskoler, daginstitutioner og hospitaler i hovedstadsområdet kæmper allerede i dag med at ansætte kvalificerede velfærdsprofessionelle. Nu viser en ny analyse fra DAMVAD Analytics – foretaget for Danske Professionshøjskoler – at rekrutteringsudfordringerne blot bliver endnu værre over de kommende knap 10 år.

På landsplan viser fremskrivningen fra DAMVAD Analytics, at der kommer til at mangle over 35.000 lærere, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere i 2030. Hvis man zoomer ind på hovedstadsregionen, så kommer der til at mangle omtrent 10.000 velfærdsprofessionelle.

“Hovedstadsområdets problemer er en kombination af stigende børnetal og flere ældre samtidig med, at færre unge uddannelsessøgende vælger at søge ind på en professionsbacheloruddannelse. Det er en tikkende bombe under hovedstadsområdets velfærdsinstitutioner, og det vil betyde ringere fælles velfærd. Flere vikarer i skolerne, alt for få uddannede i børnehaver og vuggestuer, færre sygeplejersker til at sikre ordentlig og patientsikker behandling. Det er der, vi er på vej hen. Langsomt, men sikkert”, vurderer rektor Stefan Hermann fra Københavns Professionshøjskole.

Ifølge befolkningsfremskrivninger fra Danmarks Statistik vil der være ca. 43.000 flere ældre borgere over 80 år i hovedstadsregionen om ni år, mens det tilsvarende tal er ca. 20.000 flere børn i alderen 0-6 år.

Hvis man bryder efterspørgslen ned på de enkelte professioner, så kommer der ifølge analysen fra DAMVAD Analytics til at mangle 5.100 lærere, 3.300 pædagoger, 1.000 sygeplejersker og 200 socialrådgivere i hovedstadsregionen.

“Som tallene viser, så er det især manglen på lærere og pædagoger, der er alvorlig. Og det er netop disse to uddannelser, hvor vi har haft uhyre mange ledige studiepladser de seneste år”, forklarer Stefan Hermann.

Et konkret eksempel på de nuværende rekrutteringsproblemer ses i Københavns Kommune, hvor der ifølge Børne- og Ungdomsforvaltningen blev opslået ca. 1.100 ledige pædagogstillinger i kommunale dagtilbud i 2020, men knap halvdelen af stillingerne blev ikke besat.

Det er ikke fordi, at politikerne på Christiansborg har glemt velfærdsområdet. Tværtimod har regeringen og støttepartierne f.eks. lovet 1.000 nye sygeplejersker til landets hospitaler samt minimumsnormeringer i landets daginstitutioner. Det er begge gode politiske ambitioner, men politikerne har glemt at fokusere på fødekæden og det lange seje træk, der betyder, at flere vil vælge og blive i disse fag og professioner, lyder det fra Stefan Hermann.

“Vi står med en kæmpe udfordring her i hovedstadsområdet, hvor det kun er 23 procent af ansøgerne til vores uddannelser på Københavns Professionshøjskole, der kommer fra det almene gymnasium. Det er den absolut laveste andel i hele Danmark.”

Stefan Hermann efterlyser en national investeringsplan inden for velfærdsuddannelserne samtidig med, at politikerne skaber bedre arbejdsvilkår, karriereveje og udviklingsmuligheder for de unge, der vælger at læse til lærer, pædagog, sygeplejerske eller socialrådgiver.

For yderligere oplysninger:

Stefan Hermann, rektor for Københavns Professionshøjskole, tlf.: 26 13 73 97

Michael Duus Andersen, pressechef på Københavns Professionshøjskole, tlf.: 23 44 53 83

Se hele analysen fra DAMVAD Analytics