Gå til indhold

Information om coronavirus

Giv sygeplejersker nye praktikforløb

Debatindlæg i Politiken den 27. december 2019 af Randi Brinckmann, dekan for det sundhedsfaglige fakultet ved Københavns Professionshøjskole og Sophie Hæstorp Andersen, regionsformand i Region Hovedstaden

En mandlig og en kvindelig studerende fra sygeplejerskeuddannelsen står iført kitler i hospitalsstuen i Praksis- og Innovationshuset

Der skal med finansloven ansættes 1.000 flere sygeplejersker. Det er vi naturligvis rigtig glade for. For der er brug for flere hænder i sundhedsvæsenet.

Problemet er bare, at når vi sender flere sygeplejerskestuderende ud på hospitalerne og i kommunerne, så tager det tid fra de i forvejen hårdt pressede sygeplejersker, der har svært ved at få vagtplanen til at gå op.

Derfor anbefaler vi, at vi i højere grad anvender simulation og særlige læringsmiljøer.

Manglen på sygeplejersker viser sig tydeligt i ubesatte stillinger og arbejdspres.

For at bryde den onde spiral bliver vi nødt til at se på, om vi kan få flere deltidsansatte op i tid. Samtidig ved vi, at selvom mange er ansat på deltid, så tager de også ekstra vagter. Så det reelle potentiale ved at få flere ansat på fuld tid er usikkert.

Det kan derfor ikke stå alene. Vi kommer ikke uden om, at der skal uddannes flere sygeplejersker for at følge med udviklingen på sundhedsområdet.

Den gode nyhed er, at vi ikke kæmper med tomme studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen.

Til gengæld stiller så mange studerende store krav til praktikstederne, da 40 procent af uddannelsen foregår på hospitalsafdelingerne, i psykiatrien og i kommunerne.

Vi foreslår derfor, at man som supplement til den almindelige kliniske praktik etablerer særlige læringsmiljøer med høj grad af simulation, men også med rigtige patienter. Derfor eksperimenterer vi med læringsmiljøer på tværs af professionshøjskole, hospitaler og kommuner. Vi samler f. eks. 625 førstesemesterstuderende på sygeplejerskeuddannelsen i en uge og lader dem arbejde med 40 forskellige cases i hospitalsmiljøer på forskellige hospitaler i Region Hovedstaden. Det giver de studerende mulighed for i trygge ramme at træne nogle af de udfordringer, som de vil møde fremover.

Vi kunne faktisk indrette et helt hospital på den måde eller kommunale sundhedscentre.

Patientflowet er nok lavere, men bemandingen er den samme. Til gengæld forventer vi, at de studerende bliver bedre klædt på og dermed også bedre rustede til at indgå i jobbet efter endt uddannelse. På tværs af uddannelsesinstitution, region og kommuner løfter vi gerne den opgave med både fantasi og handlekraft, men der er brug for en langsigtet investeringsplan for uddannelsesområdet fra Christiansborg.