Gå til indhold
En pædagogstuderende står og snakker og forklarer noget med sine hænder

Forsøg: Pædagogstuderende får filmet deres eget praktikforløb

Nyt samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole og Frederiksberg Kommune skal styrke praktikken på pædagoguddannelsen med videobaseret refleksion, mere brobygning og fælles velkomst af nye praktikanter

Tekst: Journalist Michael Duus Andersen

August har slået sig, og Julie er lige vågnet efter middagslur. Theodor er sulten, mens Johanne gerne vil have læst historie. Sådan er hverdagen ofte på gul stue i hovedstadsområdets daginstitutioner, når de pædagogstuderende fra Københavns Professionshøjskole er i praktik. Og det kan være svært at huske præcis, hvordan man håndterede alle situationerne med børnene.

Derfor søsætter Københavns Professionshøjskole et nyt samarbejde med Frederiksberg Kommune, som skal styrke praktikforløbet på pædagoguddannelsen – blandt andet ved at lave såkaldt videobaseret refleksion, hvor den pædagogstuderende bliver filmet i sit arbejde med børnene.

”Vores pædagogstuderende er jo vant til små videosekvenser i løbet af undervisningen her på campus, hvor de ser pædagoger og børn i forskellige situationer. Men vi vil gerne give dem muligheden for at se sig selv i hovedrollen, så de bedre kan reflektere over deres egen faglighed”, forklarer uddannelsesleder Henrik Fenger fra pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

”Der er selvfølgelig en masse hensyn i forhold til børnene og GDPR, så vi sikrer, at alle videooptagelser bliver håndteret forsvarligt. Men det er utrolig lærerigt for vores pædagogstuderende at kunne gense hverdagssituationer med sig selv og samtidig få direkte sparring og feedback fra praktikvejlederne på helt konkrete pædagogiske greb”.

Samarbejdet om videobaseret refleksion er blot et ud af flere initiativer, som Københavns Professionshøjskole og Frederiksberg Kommune er blevet enige om for at skabe ”Det eksemplariske praktikforløb”. De andre tiltag er f.eks. en fælles velkomstdag til alle nye pædagogstuderende i praktik, et styrket samarbejde mellem praktikvejlederne i kommunen samt fælles retningslinjer for, hvordan praktikstederne tager imod nye praktikanter og netværksmøder med deltagelse af pædagoger, ledere og undervisere fra Københavns Professionshøjskole, for faglig vidensdeling og kvalificering.

”Målet er jo, at vores studerende skal opleve en større sammenhæng mellem teori og praksis. Derfor vil vores undervisere fra KP også være med på den fælles velkomstdag i kommunen og generelt være mere synlige under hele praktikforløbet”, forklarer Henrik Fenger.

Tyvstart på videooptagelserne
Samarbejdet træder formelt i kraft til december 2021, hvor Frederiksberg Kommune byder 31 pædagogstuderende velkommen i daginstitutionerne. Men enkelte daginstitutioner på Frederiksberg har faktisk allerede tyvstartet på det nye samarbejde dette efterår – blandt andet i Børnehuset Spilloppen.

”Vi har faktisk arbejdet systematisk med videobaseret refleksion i et års tid, og det giver vores pædagoger og pædagogmedhjælpere en unik mulighed for lige at træde et skridt tilbage. Som pædagog er man jo meget til stede i nuet og nærværende med børnene”, forklarer daginstitutionsleder Tina Søegaard.

Derfor har Spilloppens praktikantvejleder og nuværende praktikant også ”snuset lidt” til den videobaserede refleksion, og ifølge Tina Søegaard kræver det et stærkt tillidsforhold mellem vejlederen og praktikanten, før det fungerer optimalt.

”Det kan være ret grænseoverskridende at se sig selv på video. I begyndelsen fokuserede vores pædagoger ofte på det negative, når de så sig selv med børnene. Men da de vænnede sig til formatet og fik skabt et tillidsfuldt rum, så blev det muligt at fokusere på det positive. At bruge optagelserne til at udvikle og styrke deres faglighed”, fortæller Tina Søegaard.

For yderligere oplysninger:

Læs mere om pædagoguddannelsen ved Københavns Professionshøjskole

Tina Søegaard

Daginstitutionsleder, Børnehuset Spilloppen, Frederiksberg Kommune

Henrik Fenger

Uddannelsesleder, pædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole