Gå til indhold
To pædagogstuderende fremlægger ved tavle

Flere kan nu blive pædagog i hovedstadsområdet

Uddannelses- og Forskningsministeriet har lempet på kravene til meritpædagoguddannelsen, så man fremover kun skal have to års relevant erhvervserfaring for at søge ind på uddannelsen

Annegrete Juul
Annegrete Juul, dekan for det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole

Politikerne har store ambitioner på børneområdet med minimumsnormeringer inden 2025, men det kniber med at rekruttere pædagoger nok til at løfte opgaven. Senest viste ansøgningstallene den 5. juli, at der igen i år er færre unge, der søger ind pædagoguddannelsen. Selv om det dog stadig er Danmarks største uddannelse.

Derfor har Uddannelses- og Forskningsministeriet nu givet dispensation til, at Københavns Professionshøjskole må lempe kravene på meritpædagoguddannelsen. Så kravet til relevant erhvervserfaring for at søge ind sænkes fra fem år til to år.

Det glæder dekan Annegrete Juul fra det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet ved Københavns Professionshøjskole, at dispensationen kommer netop nu, så potentielle ansøgere kan nå at søge ind på uddannelsen allerede denne sommer.

”Det er i den grad positivt, at vuggestuer og børnehaver er kommet højt på den politiske dagsorden, og vi vil meget gerne uddanne endnu flere dygtige pædagoger til at løfte den tidlige indsats. Derfor er dispensationen på meritpædagoguddannelsen en kærkommen mulighed for at lukke flere motiverede pædagogmedhjælpere ind på uddannelsen, så de kan få en stærkere faglig ballast i deres pædagogiske arbejde med børnene”, fortæller Annegrete Juul.

Ansøgningen om dispensation for erhvervskravet er sket i tæt samarbejde med en række kommuner i hovedstadsområdet (Frederiksberg, Helsingør, Ishøj, København og Gentofte) for at sikre flere uddannede pædagoger til de yngste børn. Ansøgningen har også fået støtte fra de faglige organisationer BUPL og LFS. Man skal dog være fyldt 25 år, før man kan søge ind på meritpædagoguddannelsen med to års erhvervserfaring.

Annegrete Juul understreger, at det stadig er den ordinære pædagoguddannelse, der er den absolut vigtigste uddannelse for at løfte udfordringerne på dagtilbudsområdet. Københavns Professionshøjskole uddanner ca. 1.400 pædagoger om året på grunduddannelsen, og det svarer til hver tredje pædagog, der uddannes i hele Danmark. Alligevel er det svært at følge med udviklingen i hovedstadsområdet med støt stigende børnetal.

En ny undersøgelse fra Tænketanken DEA viser, at hver anden ansat i landets daginstitutioner slet ikke har en pædagoguddannelse. Flertallet af pædagogmedhjælperne er ansat i daginstitutionerne i mere end to år, og derfor håber dekan Annegrete Juul at kunne lokke medhjælperne hurtigere ind på pædagoguddannelsen.

”Hvis du har været ansat i mindst to år i en daginstitution, så har du allerede en solid erhvervserfaring og vist, at du er interesseret og motiveret i at gøre en forskel for de yngste børn. Så jeg ser frem til at byde endnu flere studerende velkomne på vores meritpædagoguddannelse efter sommerferien”, siger Annegrete Juul.

I Frederiksberg Kommune kæmper man allerede i dag med at få besat de ledige pædagogstillinger i daginstitutionerne. Børn- og ungedirektør Dennis Danielsen ser derfor frem til, at flere af kommunens pædagogmedhjælpere nu får mulighed for at søge ind på meritpædagoguddannelsen.

“På Frederiksberg har kommunalbestyrelsen besluttet at investere i mere pædagogisk personale, derfor er det et vigtigt tiltag for at rekruttere dygtige pædagoger til at sikre kvaliteten i vores dagtilbud”, forklarer Dennis Danielsen.

Ved at sænke adgangskravet fra fem års erhvervserfaring til to års erhvervserfaring udvides målgruppen for uddannelsen betragteligt. I Københavns Kommune viser beregninger, at hele 600 flere pædagogmedhjælpere i dagtilbud potentielt set kan søge ind på uddannelsen denne sommer.

”Mangel på pædagoger må ikke ende med at spænde ben for ambitionerne om at skabe bedre normeringer. Derfor glæder det mig enormt, at vores dygtige pædagogmedhjælpere ikke længere skal vente fem år, før de kan starte på uddannelsen til meritpædagog. For voksne med faste udgifter er det ofte for lang tid at vente. Nu bliver uddannelsen til meritpædagog mere attraktiv for flere,” siger Jesper Christensen (S), børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.

Der er ansøgningsfrist til meritpædagoguddannelsen den 20. august 2020, og der er studiestart den 27. august 2020 på Campus Hillerød og den 31. august på Campus Carlsberg. Uddannelsen tager tre år, og derfor forventes de nye årgange at dimittere fra Københavns Professionshøjskole sommeren 2023.

For yderligere oplysninger:

Annegrete Juul, dekan for det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole, tlf.: 51 63 24 84

Dennis Danielsen, børn- og ungedirektør, Frederiksberg Kommune, tlf.: 28 98 00 39

Jesper Christensen, børne- og ungdomsborgmester, Københavns Kommune, via pressetlf.: 29 45 40 73

Michael Duus Andersen, pressechef, Københavns Professionshøjskole, tlf.: 23 44 53 83

Læs mere om meritpædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole