Gå til indhold

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning arbejder for et samfund, hvor alle har gode og tilstrækkelige literacykompetencer. Det vil sige kompetence i at læse, skrive og begå sig mundtligt, så man kan udvikle sin viden, sine muligheder og deltage aktivt i samfundslivet

Centeret blev oprettet i 2006 på et initiativ fra Undervisningsministeriet. Det drives nu i et samarbejde mellem landets seks professionshøjskoler, hvor centeret særligt samarbejder med pædagoguddannelsen og læreruddannelsen.
Centeret har hjemsted på Københavns Professionshøjskole. Læs mere på centerets hjemmeside videnomlaesning.dk

Al opgaveudførelse kendetegnes ved en særlig opmærksomhed på deltagelsesaspektet, og såvel forsknings- som udviklingsprojekter har et praksisudviklende fokus. I 2019-2021 arbejder centeret med tre indsatsområder:

  • Tværprofessionelle samarbejder om literacy
  • Generelle og specifikke literacykompetencer
  • Børn og unge i skriftsprogsvanskeligheder

Læs mere om indsatsområderne her

Indsatserne udvikler viden på aktuelle områder og involverer en bred målgruppe: pædagoger, lærere, læsevejledere, læsekonsulenter, undervisere og forskere fra professionshøjskoler og universiteter.

Kontakt

Lene Storgaard Brok

Leder

+45 41 89 81 55