Gå til indhold

Erhvervsuddannelserne spiller en stor rolle i elevers overgang fra FGU til EUD

Det er vigtigt for erhvervsuddannelserne at sætte fokus på, hvordan elever fra FGU får en god overgang, når de skal starte på en erhvervsuddannelse. Det viser resultaterne fra et pilotprojekt, som NCE har gennemført fra 2022 til starten af 2024.

I pilotprojektet har lærere og vejledere på FGU, EUD og den kommunale ungeindsats (KUI) samarbejdet om at skabe gode overgange for elever mellem FGU og EUD. De har afprøvet to typer af indsatser.

I den ene indsats har lærere og vejledere fra EUD og FGU gennemført kombinationsforløb, hvor elever fra FGU deltager i undervisningen på en erhvervsskole. I den anden indsats har vejledere fra FGU, EUD og KUI udviklet procedure for deres samarbejde og gennemført vejledningsaktiviteter med elever, som skulle overgå fra FGU til EUD.

Evaluering af projektet viser, at indsatserne har gavnet elevernes overgang. Den viser blandt andet, at elever fra FGU får nogle gode overgange til EUD, når de kender til læringsmiljøet på erhvervsskolen på forhånd, og når de har mødt lærere og vejledere på erhvervsskolen, inden de starter.
Desuden viser evalueringen, at etablering af et godt og formaliseret samarbejde mellem FGU, EUD og KUI er med til at styrke elevernes overgange.

Hvorfor skal EUD sætte fokus på elevers overgange fra FGU til EUD?

Hvorfor skal EUD sætte fokus på elevers overgange fra FGU til EUD?

 • Mange elever, som går på FGU, er interesserede i fag og undervisning, som er praktisk og aktiverende. Derfor er elever fra FGU en god rekrutteringskilde for erhvervsuddannelserne.
 • Elever fra FGU har ofte særlige behov og derfor brug for særlig støtte i overgangen. Særlig støtte kan sikre at eleverne kommer i gang og får mod på at gennemføre uddannelsen.
 • Danmarks Evalueringsinstituts evaluering af FGU viser, at hvis eleverne kommer i gang med en erhvervsuddannelse lige efter endt FGU, har de større chance for at gennemføre uddannelsen. Derfor er det vigtigt at sætte fokus på en god overgang direkte efter FGU.

Kilder: EVAs evaluering af FGU og NCEs evaluering af pilotprojektet

Hvad kan erhvervsskolerne gøre?

På baggrund af pilotprojektet bliver det tydeligt, at erhvervsskolerne spiller en stor rolle i den gode overgang. Pilotprojektet peger på to områder, hvor erhvervsskolerne særligt kan bidrage til gode overgange.

 1. Gå aktivt ind i at planlægge kombinationsforløb

  Erhvervsskoler kan være med til at understøtte gode overgange ved at indgå aktivt i samarbejde med FGU om kombinationsforløb. Pilotprojektet viser, at kombinationsforløb bliver særlig gode for eleverne, hvis lærere på FGU og EUD i fællesskab har lagt en plan for før, under og efter forløbet. Her er det vigtigt, at planen tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger, og at planen indebærer, at der bliver fulgt op på elevernes oplevelser med at deltage i undervisningen på EUD. Hvis kombinationsforløbet skal blive godt, er det væsentligt, at erhvervsskolerne prioriterer tid og ressourcer på opgaven, så lærere og koordinatorer kan indgå i samarbejdet med FGU.

  ”Det (kombinationsforløbet, red.) var rigtig godt, fordi vi var på en erhvervsuddannelse og kunne så tænke: ’Er det en uddannelse, vi kan være på?’ Og jeg faldt hurtigt til i klassen. Men det var jo utrolig rart, fordi der var et godt fællesskab. Og det gjorde bare, at det også var noget, der fangede mig til at fortsætte der” (Elev, EUD). 

 2. Giv vejledere tid til at indgå i overgangsteams

  Eleverne føler sig trygge i overgangen, hvis de møder ’kendte’ mennesker, når de starter på EUD. Men det kræver, at erhvervsskolerne afsætter tid og ressourcer til, at EUD-vejlederne kan indgå i samarbejde med FGU. I pilotprojektet har EUD-vejledere fx været på besøg på FGU, inden elevernes opstart på erhvervsskolen, hvor eleverne har lært vejlederne at kende og stillet spørgsmål til erhvervsuddannelsen. Desuden har vejledere på FGU, EUD og KUI lavet faste aftaler for, hvem der har ansvaret for eleverne på bestemte tidspunkter i overgangen. Det betyder, at eleverne møder og bliver kontaktet af vejledere, som de kender i forvejen.   

I forbindelse med pilotprojektet har NCE udarbejdet en række materialer, som inspiration til at skabe gode overgange mellem FGU og EUD. Materialerne findes her: https://fgu.dk/aktuelt/fokus/pilotprojekt-om-overgangen-fra-fgu-til-eud/  

Kort om pilotprojektet:

Kort om pilotprojektet:

Fem FGU’er har deltaget med deres samarbejdspartnere fra de lokale erhvervsskoler og den kommunale ungeindsats.

 

I pilotprojektet er der afprøvet to indsatser:

 

 1.  Kombinationsforløb hvor elever på FGU er med i undervisningen på en erhvervsskole i fx en uge
 2. Nedsættelse af overgangsteams bestående af vejledere fra FGU, EUD og KUI. Overgangsteamsene har gennemført vejledningsaktiviteter for elever, som skal overgå fra FGU til EUD.

 

Pilotprojektet er gennemført i perioden maj 2022 – februar 2024.

 

Pilotprojektet er projektledt af NCE i samarbejde med FGU Danmark og finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om projektet, kontakt:

Anne Katrine Kamstrup

Lektor og Ph.d.

+45 28 40 68 26