Gå til indhold

NCE Nyhedsbrev – Kompetenceudvikling, der rykker

På TAMU har man investeret i både en kulturanalyse og en pædagogisk dag som supplement til kompetenceudviklingen af lærerne. Det har styrket værdien af kompetenceudviklingen og har bidraget til kapacitetsopbygningen på skolen.

TAMU oplevede, at deres elevgruppe forandrede sig, og derfor var der behov for at gentænke deres pædagogisk-didaktiske ståsted, hvor fundamentet blev bevaret, men suppleret med nye perspektiver på, hvordan lærerne kan understøtte, at eleverne rykker sig både socialt og fagligt.

”Vi har fokus på at skabe attraktive læringsmiljøer for alle samtidig med, at vi klæder vores elever på til at kunne gå direkte ud på et arbejdsmarked, når de er færdige her hos os. Vi har et godt fundament men oplevede, at der var brug for nogle nye pædagogiske og didaktiske greb, hvis vi i højere grad skulle fastholde vores elever og sikre, at de trives” fortæller Peter Kastholm, der er direktør på TAMU.

Sammen med Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) lavede TAMU derfor en plan med fokus på både før, under og efter kompetenceudviklingen for at styrke værdien af den kompetenceudvikling, lærerne skulle i gang med.

Forløbet blev indledt med en kulturanalyse, hvor NCE interviewede lærere og elever og observerede undervisningen på TAMU. Kulturanalysen skabte et tydeligt billede af, hvilke behov, der var blandt lærerne og eleverne, og der blev på den baggrund tilrettelagt et kompetencegivende forløb med moduler fra akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning.

Modulerne sætter fokus på temaer som motivation, deltagerforudsætninger, faglig stolthed og didaktiske greb til at arbejde med stilladsering, differentiering og feedback i undervisningen. Undervejs er der fokus på, at lærerne prøver af i egen praksis. Det er med til at styrke koblingen af teorien fra forløbet til lærernes konkrete undervisningspraksis. Hele vejen igennem har ledelsen været tæt på og har understøttet lærerne undervejs.

”Kompetenceudvikling er en stor investering, og derfor er det vigtigt, at vi får så meget ud af det som muligt. Det har vi prioriteret, fordi vi oplever, at det gør en forskel, at vi kommer hele vejen rundt, og at vi som ledelse er tæt på hele vejen og hjælper med at sikre rammerne, så lærerne kan komme i mål med deres kompetenceudvikling” siger Peter.

Til foråret kører endnu en runde med akademimoduler for lærerne, men inden skal TAMU have en pædagogisk dag i januar, så de gode erfaringer fra kompetenceudviklingen kan forankres og spredes i hele organisationen.

Kontakt

Vil du vide mere om, hvordan du kan styrke fokus på før, under og efter, når du skal tilrettelægge et kompetenceudviklingsforløb?

Christina Hartmann Nielsen

Chefkonsulent

+45 51 38 03 81