Gå til indhold

KP’s forskningsportal

På KP’s forskningsportal præsenterer KP 9 forskningsmiljøer, der hver især retter sig mod løsning af en eller flere centrale samfundsudfordringer. Forskningsportalen viser forskningsmiljøernes centrale forskningstemaer, forskere, projekter, publikationer mv.

Forskningsportalens målgrupper er KP’s samarbejdspartnere i bred forstand, herunder fagfæller fra universiteter og andre vidensinstitutioner, offentlige og private bevillingsgivere, kommuner, fagprofessionelle m.fl. Portalen formidler altså KP’s forskning til en bred målgruppe.

Hvordan kan jeg søge efter forskningsområder, specifikke emneord eller forskere?

Søger du efter en specifik forsker, så kan du søge på navnet i søgefeltet på forsiden. Søger du efter en særlig ekspertise, kan du søge fritekst eller på emneordskoncepter. Hvis du vil kombinere søgeord, kan du gøre det med operatorerne ‘AND’ eller ‘OR’, og du kan trunkere søgeord med * og bruge ? som wildcard. Der kan søges på både dansk og engelsk.

Hvad er PlumX metrics og Altmetics?

På nogle publikationer vises der PlumX metrics og Altmetrics. Metrikkerne siger noget om, hvordan publikationer er blevet brugt og citeret. Begge metrikker benytter DOI-numre til at koble publikationer med metrikker.

Downloadstatistik

Når du uploader en fil til din publikationsregistrering i Pure, kan den blive downloadet fra forskningsportalen. Når filen er downloadet af en bruger, vil der blive tilføjet en metrik på publikationssiden.

Hvor kommer informationerne på KP*s forskningsportal fra?

Forskerportalen viser inddateringer fra KP’s forskningsregistreringssystem Pure/ UCViden, som kan tilgås af alle KP’s ansatte på https://ucviden.kp.dk

Hvor ofte opdateres informationerne?

Forskningsportalen opdateres løbende, så nye inddateringer vil kunne ses umiddelbart efter de er gemt i KP’s Pure instans. Større ændringer i præsentationstekster, organisationer mm. opdateres halvårligt.

Kontakt

Henvendelser vedr. forskningsportalen kan sendes til traz@kp.dk