Gå til indhold

KP Læringslaboratorium

KP Læringslaboratorium udfordrer måden, vi tænker undervisning og læring på.

Gennem anvendelse af teknologi, innovative designs og solid didaktik eksperimenterer vi med praksis i tæt samarbejde med velfærdsprofessionerne. Målet er at levere begavede og bæredygtige løsninger til samfundet – nu og i fremtiden.

De fire grundprincipper

KP Læringslaboratorium arbejder derfor ud fra fire grundlæggende principper:

  • at være undersøgende og eksperimenterende
  • at fokusere på relevans og transfer
  • at prioritere det skalerbare og rentable
  • at insistere på kapacitetsopbygning og samskabelse

Ekspertise og udviklingspotentiale

I laboratoriet har vi fokus på at formidle, fremhæve og udvikle vores medarbejdere ved Videreuddannelsens ekspertise.

Ved at arbejde med praksisnære prøvehandlinger – som vi tester via prototyper i samarbejde med kunder og andre eksterne parter – kommer vores medarbejdere på nye løsninger og tilgange til konkrete opgaver.

Til dette formål råder vi over en række avancerede fysiske faciliteter med forskellige teknologier, som medarbejderne ved Videreuddannelsen kan afprøve og ibrugtage.

Den indsamlede viden og erfaring bearbejder vi, så den kan deles med omverdenen.

Projekter

KP Læringslaboratorium deltager især i projekter med digitalt og didaktisk indhold inden for tre kategorier:

  • tilvirkning af innovative læringsprodukter
  • re-design (tilpasning af eksisterende læreprocesser)
  • designsprint (udvikling af nyt)

Dertil kommer løbende kapacitetsopbyggende aktiviteter, der tilbyder et konkret kompetenceløft: fx podcast- og videokursus, kurser i didaktiske principper og design tænkning, facilitering af digitalt ambassadørnetværk samt tilrettelæggelse af faglige inspirationsevents.

Cases

Kontakt

Søren Frits Lybecker

Chefkonsulent

+45 26 39 33 31

Anna Høeg Gulmann

Chefkonsulent

+45 50 50 10 94

Besøg KP Læringslaboratorium