Go to content

Praktisk information om privat udlejning gennem KP Housing

Vi takker for din interesse i at udleje dit værelse eller lejlighed til en international studerende, gennem KP Housing. Nedenstående information kan forhåbentlig besvare en række at de spørgsmål du måtte have.

Det kan være overvældende med så meget information på en gang, men vi håber at det kan afværge misforståelser senere hen. Har du nogle spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på housing@kp.dk

Udlejningsperioder

Udlejningsperioden er oftest et semester ad gangen med enten start i januar/februar i forårssemesteret og slut i maj/juni eller med start i august for efterårssemesteret og slut i december/januar.

Krav til lejemålet

Da de studerende ikke har mulighed for at medbringe så meget, skal værelserne være møblerede, og der skal være adgang til køkken og bad. Ved møblering menes som minimum:

  • Lamper
  • Klædeskab/kommode til tøj
  • en seng med madras
  • et skrivebord med tilhørende stol.

Der skal også være adgang til internet.

Brug af el, vand, gas og varme betragtes som inkluderet i huslejen, og der bør således tages højde for disse udgifter når huslejeniveauet sættes.

Depositum kan ikke tilbageholdes til dækning af disse udgifter. I den forbindelse bør det nævnes, at der er forskel på den enkeltes forbrug af især varme og vand, og at forbruget derfor kan overstige det forbrug, der normalt gør sig gældende i husstanden.

Forbrug af opvaskemiddel, rengøringsartikler og toiletpapir betragtes ligeledes som inkluderet i huslejen, medmindre lejeren bor alene på lejemålet. Huslejen sættes selv af udlejer.

Formidling

KP Housing foretager formidlingen mellem udlejer og den studerende. Formidlingen foretages på baggrund af relativ få oplysninger om både den studerende og udlejeren. Vi kender kun den studerendes køn, alder, nationalitet, studieretning, ryger/ikke ryger, allergier og det maksimale niveau for huslejen.

Vi forsøger selvfølgelig at efterkomme flest mulige af udlejers specifikke ønsker og krav til en kommende lejer. Men jo flere krav, der skal tages hensyn til, jo højere huslejen er og jo senere du tilmelder din bolig til vores boligformidling, des sværere er det naturligvis for os at matche en passende lejer.

På grund af kulturelle forskelle, erfarer vi bl.a. at mange kvindelige studerende foretrækker at bo hos kvindelige udlejere frem for mandlige udlejere. For at undgå at de studerende opsiger lejemålet midt i semesteret, forsøger vi at imødekomme både de studerende og udlejers præferencer.

Vi har desværre ikke ressourcer til at se værelserne eller møde udlejere på forhånd. Vi råder derfor, så vidt det er muligt, lejer og udlejer til at møde ved indflytning og gennemgå lejemålet. Der kan evt. laves en liste og fejl og mangler ved indflytning, så der undgås misforståelser senere.

Du er velkommen til at tilføje billeder når du indsender informationsskemaet. Skemaet skal udfyldes på engelsk.

Vi henviser kun en studerende ad gangen. Skulle det ske at den studerende ikke kontakter dig eller du ikke får respons på dine henvendelser, så kontakt os endelig, så vil vi forsøge at få kontakt til den studerende og evt. finde en anden studerende til dit lejemål.

Afbud

Hvert år til semesterstart oplever vi desværre, at enkelte studerende melder afbud ganske få dage før forventet ankomst. Det sker også at enkelte studerende rejser hjem i løbet af de første par uger pga. hjemve, sygdom, økonomiske problemer osv. I sådanne tilfælde kan vi forsøge at finde en anden studerende, men vi kan ikke tilbyde økonomisk kompensation for tab af husleje.

Opsigelsesfrist

Alle kontrakter skal ifølge Dansk Lejelov indeholde en gensidig opsigelsesfrist på en måned. Opsigelsen skal ske ved udgangen af måneden, og der kan ikke ændres på opsigelsesfristen. KP Housing kan derfor ikke garantere at den studerende bliver boende i den periode der er aftalt og skrevet i kontrakten.

Vær også opmærksom på, at eventuelle uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer i forbindelse med kontrakten skal løses direkte mellem lejer og udlejer. I er dog naturligvis altid velkommen til at ringe og få et råd.

Depositum

Lejeren kan som udgangspunkt betale en måneds husleje som depositum, samt den første halvanden måneds husleje ved ankomsten. Depositummet skal tilbagebetales umiddelbart før afrejsen.

Udlejer kan beholde dele af eller hele depositummet, hvis lejere har forvoldt skader eller ødelæggelser, men dette skal kunne dokumenteres ved regning.

Depositum kan ikke tilbageholdes til dækning af almindelig slitage, dækning af varme/el mm. Depositummet må ej heller bruges til renovering af ejendommen eller til at sætte ejendommen i stand.

Der skal aftales syn med lejere umiddelbart inden afrejse, så man ikke havner i en påstand-mod-påstand situation, der senere skal afklare pr. e-mail eller telefon. Opstår der uenighed om depositum, refundering, anbefaler vi, at de involverede parter kontakter Retshjælpen.

Forsikring

KP Housing har ingen økonomiske midler til at dække eventuelle skader eller økonomiske tab i forbindelse med formidlingen. Forsikringsmæssige forhold aftales mellem udlejer og lejer.

Skat og folkeregisteradresse

KP Housing indberetter ikke lejeindtægter til skattevæsnet. Vi opfordrer derfor vores udlejere til selv at undersøge de nærmere regler for opgivelse af lejeindtægter til Skat.

Stort set alle internationale studerende får CPR-nummer under deres ophold i Danmark og dermed vil stå registreret hos Folkeregisteret på udlejers adresse. De studerende skal registrere sig på udlejers adresse for at kunne bo og studerende i Danmark.

De studerende skal selv sørge for at afmelde sig hos den enkelte kommune inden afrejse, hvilket de også bliver informeret om når de ankommer.

Husregler

Hvis du har specifikke husregler, som f.eks. ingen larm efter kl. 23.00, eller ingen adgang til bestemte rum, opfordre vi dig til at skrive reglerne ned på engelsk og gennemgå dem med lejeren ved ankomst.

Få evt. lejere til at skrive under på at vedkommende har læst og forstået reglerne. Meget specielle regler, bør vi orienteres om ved indsendelse af tilmelding skemaet.

Der kan nemt opstå misforståelser når to forskellige kulturer mødes. Det er derfor vigtigt løbende at have en åben dialog og respekt for hinandens forskelligheder.