Gå til indhold

Rekruttering og fastholdelse

Kolleger i samtale

Hvordan får vi flere til at blive uddannet til - og blive i - vigtige professioner i velfærdssamfundet?

Et af de mest centrale spørgsmål i samfundet for tiden er, hvordan vi rekrutterer flere sygeplejersker, lærere, socialrådgivere og andre vigtige professioner i velfærdssamfundet og, hvordan får vi dem til at finde glæde i at blive i deres vigtige job, når de er uddannet?

Hvis man vil have flere til at uddanne sig til og arbejde som sygeplejersker, lærere, pædagoger, socialrådgivere og andre vigtige jobs i velfærdssamfundet, må man starte med at forstå, hvordan de tænker, føler og træffer valg.

Kun seks ud af ti læreruddannede arbejder i folkeskolen og hver anden pædagogstilling i hovedstadsområdet er ubesat. Analyser peger på, at vi i 2030 vil mangle mere end 8000 sygeplejersker på landsplan. Samtidig søger stadig færre studerende ind på velfærdsuddannelserne.

Der er ikke kun én, men mange forklaringer på udfordringerne med at rekruttere og fastholde medarbejderne i professionsfagene. Det samme gælder løsningerne. Hvis vi skal sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen, skal vi som samfund løfte i fællesskab.

På Københavns Professionshøjskole er vi en del af den opgave og arbejder både med vores egen og andres forskning og viden om rekruttering og fastholdelse.

Vi gør det i tæt samarbejde med de fagprofessionelle ude i praksis – og omsætter det til konkret og brugbar viden både i vores grunduddannelser og videreuddannelser.

Eksperter på området

Kontakt en ekspert på området rekruttering og fastholdelse.

Nana Vaaben

Docent

+45 40 51 60 18

Nana forsker i moralsk stress, arbejdsglæde og trivsel. Især blandt lærere.

Kristian Gylling Olesen

Lektor

+45 51 63 27 79

Kristian forsker, underviser og laver udviklingsprojekter indenfor ledelse med fokus på lederes motivation og understøttelse af fagprofessionelle, kerneopgaven og forebyggelse af moralsk stress.

Margrethe Andersen

Chefkonsulent

+45 41 89 85 64

Margrethe er chefkonsulent med ekspertise i strategisk ledelse, forandrings- og innovationsledelse og varetager opgaver målrettet ledelse og udvikling særligt på børne- og skoleområdet i kommuner.