Gå til indhold

Videreuddannelse inden for demens

til demenskoordinatorer og andre videnspersoner på demensområdet

Demenskoordinator i samtale med borger

Vær med til at udvikle og kvalificere den fremtidige indsats over for borgere med demens og deres pårørende.

Udover at rådgive og vejlede borgere, pårørende og kolleger står du som demenskoordinator ofte med ansvaret for at sikre den organisatoriske viden og udvikling på demensområdet. Derfor har du som demenskoordinator eller vidensperson behov for en bred viden inden for de demensfaglige områder og inden for kommunikation, formidling og koordinering.

På Københavns Professionshøjskole tager underviserne inden for demensområdet afsæt i personcentreret omsorg og en rehabiliterende tilgang. Vores pædagogiske og didaktiske tilgang er funderet i et særligt fokus på forandring og udvikling af deltagernes faglige praksis.

Diplomuddannelse

Tilegn dig specialviden til at kunne indgå som demenskoordinator og/eller ressourceperson. På uddannelsesretningen ‘demens’ på den sociale diplomuddannelse bliver du klædt på til at arbejde med personcentreret omsorg, rehabilitering og borgerinddragelse og at analysere og håndtere komplekse situationer ifm. demens.

Akademiuddannelse

Med moduler fra en akademiuddannelse får du kompetencer til at løse konkrete socialfaglige arbejdsopgaver og faglig ballast til at indgå i tværfagligt samarbejde om borgere med demens.

Skræddersyede forløb

Praksisnært læringsforløb til plejecentre, der er interesseret i at arbejde struktureret og evidensbaseret med trivsel og adfærd i forhold til beboere på plejecentre med demens eller demenslignende adfærd.

Kontakt

Gry Segoli

Lektor

+45 51 63 27 24