Gå til indhold

Virtuelle møder

Lær at planlægge og afholde virtuelle møder

Om kurset

Det får du ud af kurset

De virtuelle møder er kommet for at blive, og der er mange af dem. Det er vigtigt at lære de bedste planlægnings- og afholdelsesteknikker. På kurset lærer du at planlægge og afholde virtuelle møder, så de bliver effektive i behandlingen af emner, men også gode og socialt velfungerende. Du lærer også strukturen for blandede møder med både virtuelle og fysiske deltagere.

Du vil lære både, hvordan du afholder lange, komplicerede workshops og de korte møder.

Det faglige indhold på kurset

På kurset kommer vi ind følgende temaer:

 • Optimal mødestruktur og agenda
 • Optimal mødeledelse
 • Hvordan aktiveres deltagere virtuelt
 • Styring af virtuelle deltagere og fysiske deltagere
 • Hvordan sikres det sociale og empatien virtuelt
 • Hvor kan det gå galt – og forebyggelse
 • Praktiske detaljer
 • Relationer og tillid virtuelt
 • Tid, planlægning, deadlines
 • Gode pauser
 • Virtuel konflikthåndtering

Om undervisningen

Undervisningsformen er en blanding af interaktiv kommunikation, teori og metoder, gruppearbejde, plenumdiskussioner og opgaveløsning.

Hvem deltager?

Kurset henvender sig til alle, der deltager i, planlægger, afholder, faciliterer og leder små og store virtuelle møder.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Virtuelle møder

Start- og slutdato

25.01.24

Tilmeldingsfrist

20.12.23

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

3.750 kr.

3.000 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0566641

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55