Gå til indhold

Virtual Reality (VR) som recovery-understøttende redskab

Styrk dine tekniske og pædagogiske kompetencer i at skabe recoveryunderstøttende Virtual Reality-oplevelser sammen med mennesker med psykiske vanskeligheder

Om kurset

Det får du ud af kurset

Her lærer du at bruge VR som recovery-understøttende aktivitet for mennesker med psykiske vanskeligheder. Du får viden om, hvordan VR kan bidrage til øget trivsel.

Du får kompetencer til at bruge og formidle VR-teknologi som en del af recovery-orienteret rehabilitering og lærer, hvordan du sammen med brugeren selv kan tilpasse det virtuelle indhold til den enkeltes behov og erfaringer med, hvad der gør godt.

Du får viden og erfaring med VR’s mangfoldighed og egen kontrol over de sanseindtryk, man har brug for, fx mulighed for beroligende kunst- og/eller naturoplevelser.

Du får desuden mulighed for at prøve forskellige VR-aktiviteter, som du kan omsætte direkte til din egen praksis samt kompetencer til at udforme et VR-produkt i samspil mellem brugeren selv og dig som fagperson.

Det faglige indhold på kurset

På kurset får du

 • Tekniske færdigheder i at betjene VR-udstyr
 • Viden om, hvordan og hvad der kan virke recovery-fremmende ved brug af VR
 • Greb til at understøtte en ligeværdig samskabelsesproces mellem bruger og fagperson i udformningen af brugerens eget VR-produkt
 • Viden om etik og grænsedragning i brugen af VR

Kurset bygger på viden og erfaringer fra en brugerstyret udvikling af VR-produkter fra Maskine Maskine Amager (MMA), der er et brugerstyret recovery center.

Produktudviklerne vil selv undervise på kurset og præsentere deres indefra-perspektiver sammen med undervisere fra Københavns Professionshøjskole.

Om undervisningen

Undervisningen vil bestå af en vekselvirkning mellem praktisk udformning af konkrete VR-produkter og brug af udstyr, kombineret med teori og indlæg om, hvad der kan virke særligt recovery-fremmende, og hvordan man indgår i og understøtter ligeværdige samskabelsesprocesser.

Undervisningen foregår i MMA’s kursuslokaler, hvor der er adgang til det relevante tekniske udstyr. Forplejning indgår i prisen.

Hvem deltager?

Kurset er for dig, der er nysgerrig på VR’s muligheder og:

 • arbejder i social- eller behandlingspsykiatrien eller andre dele af det psykosociale område, som fagprofessionel, peer, recoverymentor eller lignende
 • selv har psykiske vanskeligheder
 • er pårørende

Kurset kan også rekvireres af en arbejdsplads, hvor det er muligt at skræddersy indholdet.

Deltagelse kræver ikke, at du allerede har VR-udstyr på din arbejdsplads, men at du/I som minimum har en ambition om at få det indført for at holde kurset relevant.

Mulighed for økonomisk finansiering

Hvis du arbejder i socialpsykiatrien, vil der være mulighed for at søge økonomisk finansiering af kurset via Social- og Boligstyrelsens pulje Øget kvalitets- og kompetenceudvikling i socialpsykiatrien: https://sbst.dk/nyheder/2023/pulje-oeget-kvalitets-og-kompetenceudvikling-i-socialpsykiatrien

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Virtual Reality (VR)

Start- og slutdato

04.01.24 - 01.02.24

Tilmeldingsfrist

04.12.23

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

11.250 kr.

9.000 kr. ekskl. moms

Hvor

Teatersalen, Maskine Maskine Amager, Hans Bogbinders Allé 3, opg. 8, 2. sal

Nummer

0615514

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Birgitte Skjold Knudsen

Adjunkt

+45 51 38 02 86