Gå til indhold

Virksomheds­samarbejde i beskæftigelses­indsatsen – tonet mod a-kasser

På modulet arbejder vi med jobformidling, virksomhedsservice og rådgivning om brancheskifte. Medarbejdere får en øget forståelse for efterspørgsel og rekrutteringsbehov hos offentlige og private virksomheder. På modulet lærer du de grundlæggende vidensområder, færdigheder og kompetencer.

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplom i beskæftigelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Det får du ud af modulet

 • Du får indsigt i virksomheders vilkår og behov
 • Du får viden om beskæftigelseslovgivningens rammer for virksomhedsservice.
 • Rekrutteringspraksis og jobformidling
 • Viden og metoder til det professionelle virksomhedssamarbejde, virksomhedsrettet indsats og det gode match.

Det faglige indhold

I løbet af modulet arbejder med du med din tværgående rolle som medarbejder med virksomhedskontakt, og vi vil snakke om arbejdsopgaver i den proaktive virksomhedsindsats. Derudover vil vi behandle et emne som myndighedsrollen i virksomhedsarbejdet, og du vil få indføring i de virksomhedsrettede redskaber.
I forløbet vil du styrke dine færdigheder i at:

 • Etablere kontakt til og samarbejde med virksomheder
 • Vejlede virksomheder i brugen af de virksomhedsrettede redskaber i overensstemmelse med lovgivningen
 • Rekruttere og matche ledige medlemmer med lokale virksomheder
 • Støtte og vejlede borgere om CV og jobsøgning

Modulet har følgende indhold:

 • Virksomheders grundlæggende vilkår, rekrutteringsbehov og typiske rekrutteringsmetoder
 • Generelle udviklingstendenser – udbud og efterspørgsel
 • Kilder til viden og veje til hvordan man som a-kassemedarbejder kan holde sig ajour
 • Ordinær jobformidling, udsøgning, screening og andre metoder til at matche potentielle medarbejdere og virksomheder
 • Vejledning om CV og jobsøgning og muligheder i mødet mellem virksomhed og medlem
 • Vejledning om brancheskift
 • Kontaktstrategier og kommunikation i den opsøgende virksomhedskontakt

Målgruppe

Medarbejdere i a-kasserne

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen - tonet mod a-kasser

Start- og slutdato

21.10.24 - 02.12.24

Tilmeldingsfrist

09.09.24

Nummer

0699860

Ledighed

Ledige pladser

Pris

13.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

21.20., 28.10., 04.11., 11.11., 18.11., 25.11., 02.12.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

OBS

Ændrede åbningstider i uge 28-31:

Kl. 9.00-12.00 alle dage.

Ole Mølholm Jensen

Chefkonsulent

+45 24 29 64 15