Gå til indhold
Sygeplejerske hjælper ældre patient

Videreuddannelse styrker kvaliteten i sundhedsvæsenet

Evaluering fra Rambøll viser, at professionshøjskolernes efter- og videreuddannelse klæder sundhedsprofessionelle på til udfordringerne i sundhedsvæsenet.

Efter et praksisnært uddannelsesforløb oplever 85% af lederne i sundhedsvæsenet, at de sundhedsprofessionelle bidrager betydeligt til at styrke den lokale praksis. Det sker i form af anvendelig viden og nye redskaber, som på uddannelsesforløbet har været tilpasset den enkelte arbejdsplads’ behov for kvalitetsudvikling.

Den største udvikling og forandring af praksis hænger sammen med længden af uddannelsesforløbet, antallet af deltagende medarbejdere og lederopbakning. Det er en af konklusionerne i Rambølls evaluering.

Tæt på erfaringer fra hverdagens praksis

Evalueringen viser, at vi kommer længst, når kompetenceudvikling sker i en tæt kobling til sundhedsvæsenet, de sundhedsprofessionelle og deres erfaringer. Det er fra hverdagens praksis, de sundhedsprofessionelle oplever udfordringer ift. at sikre kvaliteten i sundhedsvæsnet, og det er i praksis, vi skal finde og udvikle løsningerne sammen.

Følgende er en forkortet version af Danske Professionshøjskolers artikel om Rambølls evaluering af, hvilket udbytte ledere vurderer, at de får ud af at investere i kompetenceudvikling. Og hvordan de sundhedsprofessionelle selv oplever og anvender den viden, de bliver præsenteret for ifm. efter- og videreuddannelse. Du kan her læse Danske Professionshøjskolers artikel.

Professionshøjskolernes efter- og videreuddannelse styrker kvaliteten i sundhedsvæsenet

Sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelles kvalifikationer spiller en afgørende rolle i et sundhedsvæsen, hvor både presset og kompleksiteten er konstant stigende. Nu viser en evaluering fra Rambøll, at professionshøjskolernes efter- og videreuddannelse klæder deltagerne bedre på til udfordringerne.

”Det er guld værd. Vi kan mærke en markant faglig forskel. De bliver mere rolige i deres faglighed og kan mere. Der sker noget i afdelingen, når vi får folk afsted til de uddannelser, og især når vi har mulighed for at sende mange afsted. I år sender vi ti afsted, så vi kan tydeligt mærke det,” siger en afdelingssygeplejerske, som har deltaget i evalueringen.

Evalueringen undersøger, hvordan de sundhedsprofessionelle selv oplever og anvender den viden, de bliver præsenteret for i efter- og videreuddannelserne, ligesom deres ledere vurderer udbyttet af uddannelserne.

Med rapporten er det fremover lettere at belyse, hvorfor efter- og videreuddannelse er et vigtigt element i et effektivt sundhedsvæsen.
”Både sygehusvæsenet og det nære sundhedsvæsen i kommunerne står over for mere komplekse borgere, et større pres i form af flere ældre og et større behov for samspil mellem de mange forskellige dele af sundhedsvæsenet. Det stiller stadigt højere krav til medarbejderne, og derfor er opkvalificering en nødvendig måde at styrke sundhedsvæsenet på,” siger Birthe Friis Mortensen, rektor på UC SYD og ansvarlig for sundhedsområdet i Danske Professionshøjskoler.

Tæt kobling til sundhedsvæsenet

Evalueringen konkluderer bl.a., at “uddannelserne opkvalificerer hovedparten af de deltagende sundhedsprofessionelle til øget faglig refleksion, videreudvikling af praksis, håndtering af nye opgaver, og vidensdeling til kollegaer”. En af deltagerne beskriver det med disse ord:
”Jeg fik konkret viden, som jeg kunne bruge og tog det, jeg lærte, med i vores faggruppe. Jeg gik straks i gang med at bruge det.”

Professionshøjskolernes tætte kobling til sundhedsvæsenet er en af styrkerne i efter- og videreuddannelserne, påpeger Birthe Friis Mortensen.
”Vi uddanner til alle hjørner af sundhedsvæsenet, og vi har en tæt og løbende kontakt med aftagerne, især sygehuse og ældreplejen. Det betyder også, at vi kender de sundhedsprofessionelles behov og vilkår, og det gør os bedre i stand til at skabe uddannelse, som kan bruges og lever videre, når deltagerne tager hjem igen,” siger hun.

Birthe Friis Mortensen uddyber, at professionshøjskolernes brede portefølje af sundhedsuddannelser skaber enestående muligheder.
”Vi kan trække på videnmiljøer i alle egne af sundhedssektoren fra terapeuter til jordemødre og fra bioanalytikere til sygeplejersker – vi dækker det hele. Og det betyder utrolig meget for anvendeligheden af den efteruddannelse, man får som sundhedsprofessionel,” siger hun.

Er du interesseret i at efter-/videreuddanne dig og styrke dine kompetencer?