Gå til indhold

Videnskabsfilosofi og videnskabsteori i familieterapi og relationel praksis

Introduktion til familieteori, systemteori og videnskabsteori

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Uddannelsen vil i sin helhed blive præsenteret med indhold, arbejdskrav og undervisningsmetoder

Erkendelse, forforståelse og diskurser:

Vores erkendelse af omverdenen og vores forskellige fortolkning af den tages op både fra et praktisk og et teoretisk udgangspunkt. Denne diskussion er meget central i familieteori og er et tilbagevendende tema under uddannelsen.

De studerendes forforståelse vil blive knyttet til deres egen faglige baggrund og identitet. De underliggende værdier og forestillinger, der ligger i det sociale-, pædagogiske- og sundhedsfaglige arbejde vil blive drøftet i forhold til familieteoriens værdiunderlag.

Introduktion til familieteori, systemteori og videnskabsteori

 • Præsentation af uddannelsen
 • Præsentation af holdet
 • Systemteori: centrale begreber
 • Familieterapiens historie
 • Erkendelsesteori

Arbejde med egne relationer

 • Genogram/slægtstræ
 • Eget netværk/Patchwork
 • Interview

De studerende får øvelse i at tegne genogram (slægtstræ) og netværkskort.

Fra erkendelsesteori til familieterapi/relationsorienteret terapi

 • Kommunikation
 • Terapeutisk forandring
 • Maturanas bidrag
 • Familielivscyklusteori – hvordan forstår vi dette begreb i dag?
 • Konstruktivismens indflydelse på praksis
 • Socialkonstruktionismens indflydelse på praksis
 • Diskursiv forståelse af praksis
 • Introduktion til betydningen af begrebet `PPU – arbejde` – Personlig og Professionel udvikling – og PPU´s plads i uddannelsen

I løbet af første modul vil de studerende få forståelse for familieterapiens inspirationskilder og forskellige erkendelsesteoretiske grundlag og dens betydning for praksis.

Udover Batesons tænkning har en anden konstruktivist, nemlig Maturana, øvet en meget stor indflydelse på familieterapiområdet. Maturana, hans bidrag og dets epokegørende betydning bliver præsenteret.

Et af hans budskaber er, at vi aldrig kan beskrive andre objektivt. Enhver beskrivelse er et resultat af vores opfattelse. Vi vil derfor altid selv være en del af det, vi beskriver. Dette fører til, at vi ikke længere kan tale om, at der kun eksisterer én opfattelse, men at der derimod eksisterer mange opfattelser ved siden af hinanden, der beskriver ”det samme”.

Vi lever i multiverser, ikke universer.

Gregory Bateson

Forskeren og antropologen Gregory Batesons bidrag er en vigtig kilde for familieterapien. Hans hovedinteresse var oprindeligt rettet mod kommunikation og kommunikationsprocesser.

Han understreger, at al adfærd eller kommunikation må forstås i den sammenhæng, det er opstået i, for at give mening for fortolkeren. Hans kontekstbegreb satte søgelyset på præmisserne i teori og behandling.

Hvordan forstår vi, hvad et problem er? Hvad betyder denne ”idé om problemets natur” for valg af tilgang, den terapeutiske rolle og forståelsen af målet med en behandling?

 • De studerende vil få forståelse for familieterapiens historie og betydning inden for psykoterapifeltet
 • I dette modul vil de studerende også få en introduktion til den betydning, socialkonstruktionismens indflydelse og en diskursiv forståelse af praksis har haft for terapifeltet – familieterapi, systemisk/sprogsystemisk og narrativ praksis.
 • Introduktion til betydningen af begrebet `PPU – arbejde` – Personlig og Professionel udvikling – som en del af uddannelsesprocessen.

Eksamen

Modulet afsluttes med en skriftlig prøve, der har til formål at vise, at den studerende har et kendskab til og kan gengive teori og metode indenfor denne del af uddannelsen. Opgaven vurderes internt med karakter efter karakterskalaen.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Familieterapi, Tilmelding til hele uddannelsen - hold 31

Start- og slutdato

19.08.24 - 31.12.24

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0617425

Pris

131.300 kr.

Du betaler pr. modul og kan afmelde dig kommende moduler efter vores almindelige afmeldingsbetingelser. Ved tilmelding til hele forløbet sikrer du dig pladsen til næste modul i rækken.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N.

Hvornår

Datoer annonceres senere

ECTS

10

Videnskabsfilosofi og videnskabsteori i familieterapi og relationel praksis - Hold 31

Start- og slutdato

19.08.24 - 31.12.24

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0617433

Pris

23.175 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N,

Hvornår

Datoer kommer senere

ECTS

10

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00