Gå til indhold
Business people having casual discussion during meeting

Vidensfestival om rekruttering og fastholdelse

Få ny viden om, hvordan du skaber større tilknytning til arbejdspladsen, så dine medarbejdere får lyst til at blive.

Praktisk information

Dato

Fredag d. 2. juni 2023, kl. 09.00 – 15.00

Sted

Københavns Professionshøjskole
Tagensvej 18
2200 København N

Pris

Gratis, men kræver tilmelding.

Praktisk

Du kan deltage hele dagen eller ved udvalgte aktiviteter.

Tilmeld

Som borgere har vi i vigtige situationer gennem hele livet brug for, at der er lærere, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, jordemødre, politifolk og andre fagprofessionelle, der hjælper os.

Men i disse år kniber det med at tiltrække og holde på de offentligt ansatte i netop disse fag. Det bestræber vi os på at gøre noget ved, og det samme gør mange ledere og chefer i det offentlige.

Rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne

Derfor holder Københavns Professionshøjskole en vidensfestival om rekruttering og fastholdelse af fagprofessionelle på velfærdsområderne, hvor der er mulighed for at få viden, udveksle erfaringer og drøfte, hvordan du kan skabe og lede en bæredygtig arbejdsplads.

Hør om ny forskning om samvittighed og moralsk stress i politi, skoler og ældrepleje, om en spritny undersøgelse af, hvorfor sygeplejersker stopper i det offentlige sundhedsvæsen, og hvad der skal til, for at de vil vende tilbage.

Få praktiske erfaringer fra ledere, der er lykkedes med at skabe attraktive arbejdspladser eller som er i gang med at afprøve nye tilgange. Og hvad mulighederne er for at uddanne sig yderligere?

Hvilke aktiviteter skal jeg vælge?

Du kan deltage i vores vidensfestival fra kl. 9.00-15.00, hvor du frit vælger mellem vores forskellige aktiviteter inden for fire forskellige spor:

  • Afslutningsseminar for forskningsprojekt om moralsk stress
  • Forskellige tematiserede workshops
  • Speakers corner med erfaringer fra praksis
  • Vores træfpunkt, hvor der er mulighed for dialog og inspiration – her får du mulighed for at møde forskere, konsulenter og lederkollegaer, samt tage et kig i materialer, udgivelser og artikler.

Program

Læs programmet for dagen, og find ud af, hvilke aktiviteter du vil deltage i.

Dagen kører i et rul, hvor aktiviteterne gentages, så du har mulighed for at deltage formiddag, eftermiddag eller hele dagen.

Frokost – Du kan købe frokost fra foodtrucken mellem kl. 11.00 til 13.00

Tak for i dag – afslutning og bobler fra kl. 14.45

Debatindlæg (På Plænen)

Debatindlæg ved rektor Stefan Hermann ”Professioner i en varm tid”

Klokken 14.00-14.45 kan du høre Stefan Hermann, rektor på Københavns Professionshøjskole, holde et debatindlæg om velfærdsprofessionerne i en varm tid.

Portræt af rektor på KP, Stefan Hermann
Stefan Hermann, rektor på KP

Spor 1: Samvittighed og moralsk stress (Lokale C030)

Præsentation af forskningsprojektet ”Samvittighed og moralsk stress”. Her kan du høre om den nyeste viden og deltage i dialog og refleksion. Præsentationen gentages to gange:

  • 1. Rul: kl. 9.00-11.00
  • 2. Rul: kl. 12.00-14.00

Med samvittigheden på arbejde

I forskningsprojektet ”Samvittighed og moralsk stress” har KP’s forskere gennem to år undersøgt moralsk stress hos politiet, folkeskoler og ældreplejen.

Formålet har været at udbrede kendskabet til moralsk stress og finde ud af, hvad man kan gøre for at mindske det.

Her afholdes et afsluttende seminar, hvor projektets vigtigste fund præsenteres i et oplæg, efterfulgt af drøftelser, der tager udgangspunkt i de dialogkort, som er udviklet på baggrund af projektet.

Oplægsholdere

Lektor ph.d. Kristian Gylling Olesen og docent ph.d. Nana Vaaben.

Portræt af Nana Vaaben
Nana Vaaben, docent ph.d.
Kristian Gylling Olesen, lektor, ph.d.
Kristian Gylling Olesen, lektor, ph.d.

Spor 2: Workshops

Hvordan kan vi forstå udfordringen med rekruttering og fastholdelse? Og hvilke ledelsesmæssige greb kan påvirke i positiv retning?

Alle workshops afholdes tre gange:

  • 1. Rul: kl. 9.00-10.10
  • 2. Rul: kl. 10.20-11.30
  • 3. Rul: 12.30-13.30

Deltag i workshops om:

435 sygeplejersker, som er stoppet i den offentlige sektor, har svaret på den spørgeundersøgelse, som KP’s forskere udsendte i efteråret.

De mange svar er nu analyseret, og forskerne vil løfte sløret for, hvad sygeplejerskerne har svaret på spørgsmål om, hvorfor de er stoppet, og hvad der skal til, for at de vil overveje at vende tilbage til det offentlige sundhedsvæsen.

Oplægsholdere

Lektor ph.d. Elvi Weinreich og lektor ph.d. Lisa Dahlager

Elvi Weinreich
Lisa Dahlager
Lisa Dahlager

Ledelse er en hyppig årsag til at medarbejdere siger op, eller sagt med andre ord: God ledelse virker i forhold til at de bliver.

Lederen er med sit eget unikke og personlige udtryk et centralt element i organisationens ledelse.

Derfor er det værd at arbejde med løbende at tilegne sig kvalifikationer og udvikle kompetencer, så man også på det personlige plan matcher organisationens behov.

Workshoppen kobler til bogen Pejlemærker- en guide til det personlige lederskab, der er skrevet ud fra en skoleledelseskontekst og af workshopholderen

Oplægsholder

Henrik Stockfleth Olsen, konsulent og lektor

Henrik Stockfleth, lektor og udviklingskonsulent

Ledere in spe… hvad er vigtigt for dem, når de overvejer at blive ledere? Hvad er deres bekymringer og håb og drømme? Hvad har de brug for at kunne træffe valget, og hvilken sparring er væsentlig på lederrejsen?

Workshoppen samler op på de mange erfaringer vi har om før-lederens tanker og forestillinger, og du får dem med dig, så du kan hjælpe de næste på vej. Ledere er også en mangelvare i professionerne.

Oplægsholder

Rikke Lawsen, konsulent og lektor

Rikke Lawsen

I denne workshop dykker vi sammen ned i begreberne i dagens hovedtema: Rekruttering og fastholdelse gennem filosofiske samtaler, der giver mulighed for at den praktiske visdom kan blive foldet ud i almene og generelle vendinger.

Filosofiske samtaler frisætter og åbner for nye og mangfoldige perspektiver. I workshoppen får du mulighed for at overvære og prøve forskellige filosofiske samtaleformer, herunder protreptiske.

Oplægsholder

Thomas Ryan Jensen, konsulent og lektor

Thomas Ryan

Hvad nu hvis… vi arbejder med udfordringen Rekruttering og fastholdelse i scenarier, der opstår mellem dilemmaer og valg: På kort sigt eller på lang sigt? I egen organisation eller i hele kommunen? Professionsuddannede eller personale med anden baggrund? Nyuddannede eller rutinerede? Sikker drift eller kreative sjæle? Analog eller digital? Osv…

Ved systematisk at stille scenarier op kan I se muligheder og faldgrupper i forskellige situationer, og vælge indsats på et strategisk grundlag.

Oplægsholder

Margrethe Andersen, konsulent og lektor

Margrethe Andersen

Oplever du også, at det kan være svært at undvære hænderne i hverdagen, når der er behov for kompetenceudvikling?

I Videreuddannelsen arbejder vi med nye tilgange til kompetenceudvikling – kom og hør perspektiverne fra vores direktør, og ikke mindst kom og vær med i dialogen om den næste generation kompetenceudvikling. Er det uddannelse i mindre bidder og tættere på arbejdspladsen, der er vejen frem? Eller?

Oplægsholder

Tove Hvid Persson, Direktør for KP Videreuddannelsen

Tove Hvid Persson – Direktør, Videreuddannelse
Tove Hvid Persson

Spor 3: Speakers Corner (På plænen)

Her har du mulighed for at høre interviews med ledere, som deler erfaringer med rekruttering og fastholdelse fra deres arbejdsplads, og du kan finde inspiration til din egen organisation.

Der er interviews i tidsrummene kl. 9.00-11.30 og kl. 12.00-14.00.

Oplægsholdere

9.00: Gitte Anthonisen, Daglig leder i ældreplejen: ”Fra uuddannet til uddannet gennem dansk og matematik”
9.30: Susanne Thurnhuber, Vuggestueleder: ”Alt budget til fastansatte, ingen vikarkonto”
10.00: Dorte Dahl, Chefjordemoder: ”Vi prøver med selvstyrende teams”
10.30: Pia Riis Brendstrup, Leder af dagplejen: ”Hvordan skaffer man flere dagplejere?”
11.00: Jakob Harder, Dekan, Det Lærerfaglige Fakultet: ”Den ny læreruddannelse skal rekruttere flere lærerstuderende”

11.30: Pause

12.00: Lasse Reichstein, Skoleleder: ”Ledelse helt tæt på de nyuddannede og -ansatte”
12.30: Guli Werther, Klyngeleder (dagtilbud): ”Greb i U-turn i Tingbjerg”
13.00: Gunvor Gornitzka, Chefkonsulent: ”Den gode on-boardingproces af nyansatte”
13.30: Martin Kjær Jensen, Fungerende politikommissær: ”Den familievenlige vagtplan”

Spor 4: Dialog & inspiration (På plænen)

Gennem hele dagen har du mulighed for at besøge vores træfpunkt for videns- og erfaringsudveksling, samtaler, inspiration, kig i materialer, udgivelser og artikler, samtaler med forskere, konsulenter og lederkollegaer i vores telt i haven i hele dagen i tidsrummet kl. 9.00-15.00.

Praktisk information

Hvem deltager

Arrangementet henvender sig primært til chefer, ledere, tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter i det offentlige, men alle er velkomne.

Forplejning

Der vil være kaffe, te og forfriskninger i løbet af dagen. Der er mulighed for at købe frokost.

Kontaktpersoner

Margrethe Andersen

Chefkonsulent

+45 41 89 85 64

Nana Katrine Vaaben

Docent

+45 40 51 60 18