Gå til indhold

Vidensalon om tidlig indsats – et fælles ansvar

Hvilke krav stiller det til organisation, medarbejdere og ledere?

Praktisk information

Dato

24. maj 2022, kl. 14.30 – 16.00

(Fra 16.00-16.30 vil der blive budt på snacks og lidt at drikke sammen med muligheden for uformel snak mellem kollegaer)

Sted

Tagensvej 18, 2200 København N

Pris

Deltagelse i vidensalonen er gratis, men tilmelding er nødvendig. Sidste frist for tilmelding er den 17. maj 2022.

Målgruppe

Chefer og faglige ledere, samt faglige konsulenter på daginstitutionsområdet

Tilmelding

Den rigtige tidlige indsats understøtter barnets muligheder for at klare sig godt senere i livet. En tidlig indsats skal have fokus på barnet i et hverdagsperspektiv, gå på tværs af faggrænser og have barnet og familien i centrum. Det handler om at skabe bedre vilkår for alle børn, og her er det helt afgørende, at de velfærdsprofessionelle bruger deres faglighed, reagerer, skaber samarbejde på tværs af fag og sektorer og nedbryder de barrierer, som kan stå i vejen for den rigtige indsats.

Arrangementet tager afsæt i ”De små børns Bornholm”, hvor vi skal vise og pege på de forskelle vores indsatser gør.

DE SMÅ BØRNS BORNHOLM er et storskalaprogram forankret i Bornholms Regionskommune i perioden 2020-2023. Programmet arbejder med at skabe de bedste betingelser for, at bornholmske børn får en tryg og god start i livet. Med De Små Børns Bornholm afprøves indsatser og metoder, der inddrager både kommunale fagpersoner og institutioner, civilsamfund samt småbørnsforældrene selv i udvikling og tilpasningen i den samlede kommunale indsats for småbørnsfamilier på øen.

Som deltager i vidensalonen får du:

  • konkret viden om samarbejde om tidlig indsats på tværs af fagligheder og sektorer.
  • Indblik i ”De små børns Bornholm”, som eksempler på indsatser, der særligt gør en forskel.
  • Mulighed for at dele viden, erfaringer og udfordringer på området med andre deltagere.
  • Input fra forskning og tværprofessionelle perspektiver på tidlige indsatser samt kommunale erfaringer med tidlig opsporing og tættere samarbejde mellem de involverede faggrupper, børnene og deres forældre.

Oplægsholdere

  • Programleder Dorthea Funder Kaas, De Små Børns Bornholm.
  • Ph.d. og lektor Københavns Professionshøjskole, Crisstina Munck.

Derudover vil der være en kort panelrefleksion med eksperter fra praksis, uddannelse og forskning.

Facilitatorer: Chefkonsulent og lektor, Sharmila Maria Holmstrøm Juhlin og Chefkonsulent, Rasmus Anker Bendtsen, Københavns Professionshøjskole

Kontaktperson

Sharmila Maria Holmstrøm Juhlin

Chefkonsulent

+45 41 89 84 28