Gå til indhold

Information om coronavirus

Viden- og innovationsledelse

Lær at lede og facilitere innovationsprocesser, der peger frem mod forbedrede løsninger.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

På dette modul får du både et solidt teoretisk fundament og praktisk viden om de særlige vilkår for innovationsledelse, der gør sig gældende i offentlige organisationer.

Du får trænet dine kompetencer til at udvikle, rammesætte, understøtte og lede innovative udviklingsprocesser og at omsætte resultaterne til at skabe forbedrede velfærdsløsninger.

Arbejdet med innovation sker ofte i nye samarbejdsrelationer på tværs af sektorer og med en høj grad af involvering fra både medarbejdere, brugere og borgere. På modulet bliver du klædt på til at organisere forbindelser, rammer og relationer mellem de mange forskellige aktører, som har hver deres perspektiv og forforståelse.

Fagligt indhold på modulet

På modulet arbejder vi med fire hovedtemaer:

Innovation og innovationsledelse i offentlig kontekst
 • Innovationsbegrebet i offentlig kontekst
 • Offentlige moderniserings- og velfærdsstrategier som kontekst for innovation
 • Innovationsledelse og innovationslederen
Evaluering som driver for innovation og vidensledelse
 • Sammenhæng mellem virkningsevaluering, vidensdannelse og innovation
 • Innovativ evaluering som driver for udvikling
 • Innovative læreprocesser
Innovation gennem kreativitet og idéudvikling
 • Innovationsprocesser i det offentlige
 • Kreative processer og metoder
 • Idéudvikling som element i innovative processer
Samarbejdsdreven innovation
 • Ledelses- og styringsvilkår for samarbejdende innovation – barrierer og drivkræfter
 • Innovationsledelse mellem politik, strategi, drift og borger
 • Innovation som udvikling af kerneydelsen i krydsfeltet mellem økonomiske krav, professionsfaglighed og samarbejde med borgeren og brugeren

Om undervisning og eksamen

Undervisningen integrerer teori og praksis i arbejdet med de fire hovedtemaer. Samspillet mellem teori og praksis tager afsæt i dine og dine medstuderendes egne organisatoriske cases og ledelsesmæssige forhold, der således bliver omdrejningspunkt for diskussion og refleksion i undervisningen.

Forløbet strækker sig over et par måneder, og modulet afvikles som 4 undervisningsdage a 6 timer samt 1 studiegruppedag.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en case, der beskriver dine erfaringer med et konkret innovationsforløb i egen organisation.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Der er pt. ingen aktive hold for det valgte modul. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00