Gå til indhold

Viden- og innovationsledelse

Lær at lede og facilitere innovationsprocesser, der peger frem mod forbedrede løsninger.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

På dette modul får du både et solidt teoretisk fundament og praktisk viden om de særlige vilkår for innovationsledelse, der gør sig gældende i offentlige organisationer.

Du får trænet dine kompetencer til at udvikle, rammesætte, understøtte og lede innovative udviklingsprocesser og at omsætte resultaterne til at skabe forbedrede velfærdsløsninger.

Arbejdet med innovation sker ofte i nye samarbejdsrelationer på tværs af sektorer og med en høj grad af involvering fra både medarbejdere, brugere og borgere. På modulet bliver du klædt på til at organisere forbindelser, rammer og relationer mellem de mange forskellige aktører, som har hver deres perspektiv og forforståelse.

Fagligt indhold på modulet

På modulet arbejder vi med fire hovedtemaer:

Innovation og innovationsledelse i offentlig kontekst
 • Innovationsbegrebet i offentlig kontekst
 • Offentlige moderniserings- og velfærdsstrategier som kontekst for innovation
 • Innovationsledelse og innovationslederen
Evaluering som driver for innovation og vidensledelse
 • Sammenhæng mellem virkningsevaluering, vidensdannelse og innovation
 • Innovativ evaluering som driver for udvikling
 • Innovative læreprocesser
Innovation gennem kreativitet og idéudvikling
 • Innovationsprocesser i det offentlige
 • Kreative processer og metoder
 • Idéudvikling som element i innovative processer
Samarbejdsdreven innovation
 • Ledelses- og styringsvilkår for samarbejdende innovation – barrierer og drivkræfter
 • Innovationsledelse mellem politik, strategi, drift og borger
 • Innovation som udvikling af kerneydelsen i krydsfeltet mellem økonomiske krav, professionsfaglighed og samarbejde med borgeren og brugeren

Om undervisning og eksamen

Undervisningen integrerer teori og praksis i arbejdet med de fire hovedtemaer. Samspillet mellem teori og praksis tager afsæt i dine og dine medstuderendes egne organisatoriske cases og ledelsesmæssige forhold, der således bliver omdrejningspunkt for diskussion og refleksion i undervisningen.

Forløbet strækker sig over et par måneder, og modulet afvikles som 4 undervisningsdage a 6 timer samt 1 studiegruppedag.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en case, der beskriver dine erfaringer med et konkret innovationsforløb i egen organisation.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2025

Viden- og innovationsledelse - 4 kvartal

Start- og slutdato

20.10.25 - 18.12.25

Tilmeldingsfrist

01.06.25

Nummer

0934297

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres senest i april 2025

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Elvi Weinreich

Timelærer

+45 41 89 72 48