Gå til indhold
" "

”Vi vil skabe ét skolevæsen i vores kommune”

I Tårnby Kommune har de på tværs af skoleområdet arbejdet med professionelle læringsfællesskaber for at styrke fagligheden og trivslen blandt skolernes elever.

I 2017 satte Tårnby Kommunen sig for at igangsætte et stort udviklingsprojekt på skoleområdet, som i dag har ændret skoleledernes, lærernes og pædagogernes samarbejde om elevernes læring og trivsel på tværs af kommunens ni skoler.

Det var kommunens ønske at arbejde for etablering af professionelle læringsfællesskaber på skolerne og derigennem en større samstemthed på tværs af skolevæsenet. Den nye fælles ramme for teamsamarbejdet skulle danne grundlag for en styrket fælles forståelse af god undervisningspraksis blandt lærere, pædagoger og skoleledelser. Målet var at styrke fagligheden og trivslen blandt eleverne.

”Vi havde nogle faglige resultater, som lå et stykke fra landsgennemsnittet, og det ville vi gerne rette op på. Desuden beskriver forskning, at højtpræsterende teams, som arbejder ud fra en struktureret ramme og har et tydeligt samarbejde om elevernes læring, rykker i samme retning. Dét ville vi gerne, da det også har en vigtig effekt på elevernes udbytte”, siger Lone Stig Stokholm, konsulent fra Skoleafdelingen i Tårnby Kommune og tilføjer:
”Helt essentielt vil vi skabe ét skolevæsen i vores kommune, der er kollaborativt og kan samarbejde på kryds og tværs.

En bæredygtig kulturforandring

Førhen havde kommunens ni skoler arbejdet mere uafhængigt af hinanden, og skolerne havde haft deres egne tilgange til teamsamarbejdet og lærer-pædagog-samarbejdet. Projektet og omstillingen til én fælles ramme for teamsamarbejdet på skoleområdet i Tårnby havde en volumen, der gjorde, at skolerne fik brug for hjælp udefra for at håndtere kompetenceudviklingen, som fulgte med det.  I et tæt parløb med Københavns Professionshøjskole udviklede kommunen et skræddersyet kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejderne på skolerne.

Udviklingsprojektet handler i høj grad om at iværksætte en stor kulturforandring på tværs af skolerne og blandt alle medarbejdere – ikke kun blandt lærerne. Sådan en forandring er i sig selv ikke noget, der bare sker over natten eller gennem en workshop. Teamsamarbejdet på skolerne skulle gå fra at tage udgangspunkt i relationelle forhold til også at udvikle samarbejdet med afsæt i professionelle læringsfællesskaber.

”Det tager tid at ændre folks arbejdsmåde og skabe en så stor kulturforandring. Derfor var der fra begyndelsen fokus på, at kompetenceudviklingsforløbet var bæredygtigt og blev en integreret del af vores arbejde. Det skulle ikke være et ’kursus’, som blev glemt, efter man havde været det igennem. Og det kræver selvfølgelig noget vedholdenhed af alle, der er en del af projektet – både forvaltning, skoleledelser, lærere og pædagoger. Det var derfor enormt vigtigt, at vi alle havde en fælles plan for, hvordan implementeringen og forandringen skulle rodfæste sig”, fortæller Maggi Møller Knudsen, ligeledes konsulent i Skoleafdelingen i Tårnby Kommune.

Den større fælleshed smitter af på andre områder

Selvom de i Tårnby i dag stadig har 1,5 år tilbage af deres forløb, kan resultaterne allerede ses. Og de positive effekter – fx et styrket samarbejde på tværs af skolerne – smitter af på andre projekter på skoleområdet.

”Vi står et andet sted i dag ift. for fire-fem år siden. Særligt samarbejdet på tværs er tydeligt. Vi oplever en større fælleshed på skoleområdet og kan mærke, at der er kommet et fælles sprog ift. at tale om pædagogik og udvikling på tværs af skolerne. Denne fælleshed har også smittet af på andre samarbejdsområder– fx inklusion – og styrket samarbejdet på skolerne og med skolerne. Skoleledere har bl.a. fortalt, at de mærker, at deres teams står meget stærkere end før, og at de i hverdagen fungerer meget mere selvstændigt i deres sparring med hinanden,” fortæller Lone Stig Stokholm.

Åben kommunikation skaber tillid

Kommunen har desuden gjort en vigtig kommunikativ opdagelse. Effekten af at inkludere alle medarbejdere i udviklingsprocessen og løbende italesætte, hvor de rent organisatorisk er på vej hen, har været større end forventet.

”Vi har set en fantastisk udvikling i det at lære sammen. Dét at man som leder tør at understrege, at man selv er i læring, og at det, vi er igennem, er en øvebane for os alle. Når man vover at italesætte, at vi måske ikke har alle svarene nu, men at vi er på en rejse sammen, så har vi faktisk set, at det giver en utrolig sammenhængskraft i en organisation. Vi har set rigtig gode resultater af at have et samarbejde, hvor vi lærer sammen. Det har styrket tilliden mellem forvaltning og ledelser – og mellem skolerne,” tilføjer Maggi Møller Knudsen.

Vil du videre mere?

Skræddersyede forløb

Er du interesseret i at vide, hvad Københavns Professionshøjskole kan tilbyde dig og din skole ift. skræddersyede forløb? Fx et kompetenceudviklingsforløb med fokus på professionelle læringsfællesskaber.

Læs her om Københavns Professionshøjskoles konsulentydelser.

Kursus

Læs her om kurset ‘Teamkoordinatorens position i det gode teamsamarbejde‘.

Kontaktperson

Lene Damgaard Jørgensen

Chefkonsulent

+45 51 38 06 16