Gå til indhold

Udvikling i klinisk praksis – dokumentation og implementering

Få den nyeste viden om dokumentation og implementering i din praksis og bliv udfordret på nye måder at implementere udviklingstiltag.

Dette modul på 5 ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksisden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Lymfødem

Dette modul findes i en udgave, som er tonet mod arbejdet med lymfødem og andre hævelsestilstande. Du kan læse mere om toningen af modulet længere nede på siden. Vær opmærksom på at få tilmeldt dig det tonede modul og ikke det ‘almindelige’ modul, hvis du er interesseret i toningen.

Om modulet

Dette modul er en unik mulighed for at kombinere din erfaring fra praksis med teori omkring evidens, dokumentation og implementering. Derved får du øget dine kompetencer til at dokumentere og implementere metoder og klinisk praksis.

Det får du ud af modulet

Med dette modul opnår du:

 • viden om at arbejde med procedure/kliniske retningslinjer, så dit arbejde bliver systematiseret, og du bliver bevidst om, hvordan du skal handle i hver situation
 • viden omkring dokumentation og implementeringsmetoder, så du hele tiden kan være med til at udvikle og kvalitetssikre din praksis
 • Du opnår viden om metoder til vurdering af effekten, så du kan se, hvilke tiltag, der virker og de områder, hvor der er brug for at revurdere eller styrke indsatsen.

Det faglige indhold

På modulet gennemgår vi:

 • Metoder til implementering og formidling af viden i klinisk praksis
 • Metoder til undersøgelse og dokumentation i klinisk praksis
 • Metoder til vurdering af effekt af udvikling i klinisk praksis

Målgruppe

Dette modul henvender sig til dig, der arbejdet i sundhedsvæsnet og har behov for at udvikle dine kompetencer i forhold til at dokumentere arbejdsmetoder og implementere disse.

Toning af modulet

Dette modul findes i en tonet version med navnet ‘Behandling af lymfødem og andre hævelsestilstande, del 1’. Læs om toning af modulet herunder. Hvis du vil tilmelde dig det tonede modul, skal du vælge det på holdlisten længere nede på siden. Optræder toningen ikke på holdlisten, er det fordi, modulet ikke er i udbud pt.

Modulet er for dig der ønsker at gå i dybden og tilegne dig avancerede redskaber til at identificere og behandle hævelsestilstande.

Modulet er del 1 af to moduler, der giver dig international certificering.

I behandling af hævelsestilstande grundet medfødte lidelser, traumer som operation, stråleskader, sportsskader eller andet, er det nødvendig at kunne differentiere mellem de systemer og strukturerer der giver anledning til hævelsen for at kunne iværksætte optimal behandling. For mange patienter kan det betyde forskellen fra at være stærkt hæmmet i daglige aktiviteter til at kunne klare hverdagen.

På dette modul veksler vi mellem teoretisk undervisning, praksisøvning på medstuderende og patientdemonstration. Der bliver bl.a. lagt vægt på det lymfatiske systems fysiologi og patologi samt differentialdiagnostiske muligheder. Behandlinger som bandagering og manuel lymfedrænage øves og læres under supervision.

Under modulet vil der være mindre opgaver som skal godkendes. Modulet afsluttes med en prøve og udbydes i samarbejde mellem Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling, Földischule, http://www.foeldischule.de og Københavns Professionshøjskole.

Det får du ud af modulet

 • Ved afslutning af kurset vil du være i stand til at vurdere udviklings- og forskningsresultater i forbindelse med lymfødem og andre hævelsestilstande
 • Du vil have forståelse for hvordan ødem påvirker opheling efter traumer og bremser genoptræningen
 • Du vil kunne skelne mellem en lang række perifere ødemer
 • Du vil kunne forstå rationalerne for undersøgelser, medicinske indikationer og kontraindikationer for bl.a. manuel lymfedrænage
 • Du vil være i stand til at udføre MLD

Det faglige indhold

 • Det lymfatisk, venøse og arterielle karsystems anatomi og fysiologi
 • Patologi bag de forskellige former for lymfødem og andre former for hævelser fx i forbindelse med sportsskader
 • Differentialdiagnose
 • Manuel lymfedrænage (MLD)
 • Complete Decongestive Physiotherapy (CDP)
 • Patientdemonstrationer
 • Praksisøvning

Målgruppe

Fysioterapeuter der arbejder eller ønsker at komme til at arbejde med forebyggelse og behandling af hævelsestilstande.

Tilmelding

Hvis du vil tilmelde dig det tonede modul, skal du vælge det på holdlisten længere nede på siden. Optræder toningen ikke på holdlisten, er det fordi, modulet ikke er i udbud pt.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2024

Udvikling i klinisk praksis – dokumentation og implementering - Behandling af lymfødem og andre hævelsestilstande - del 1 - fuldtid

Start- og slutdato

15.04.24 - 26.04.24

Tilmeldingsfrist

23.02.24

Nummer

0546413

Ledighed

Venteliste

Pris

21.800 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 Købehavn N.

ECTS

5

Hvornår

15.-19.04.2024 og 22.-26.04.2024

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Henrik Wiben

Adjunkt

+45 51 63 26 79