Gå til indhold

Tidlig relationsdannelse og trivsel i familier i sårbare og udsatte positioner

Er du optaget af trivsel i familier i sårbare og udsatte positioner? Vil du have nyeste viden om børns tidlige udvikling? Fokus er på at styrke det udviklingsstøttende samspil, så du kan bidrage til at kvalificere din praksis.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksisden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Når du har gennemført modulet, har du opdateret viden om børns udvikling og trivsel i de første leveår og om det udviklingsstøttende samspil. Med afsæt i den viden vil du kunne vurdere børns og forældrenes samspilskompetencer og iværksætte interventioner i familier i sårbare og udsatte positioner.

Du opnår kompetencer indenfor:

 • Vurdering af børns psykologiske udvikling og trivsel
 • Forældres trivsel og muligheder for at indgå i udviklingsstøttende samspil
 • Børns tilknytningsadfærd
 • Formidling af børns og forældres sundhed og trivsel til samarbejdspartnere
 • Socioøkonomiske og kulturelle forhold i familien
 • Risiko-og beskyttelsesfaktorer
 • Iværksættelse af tidlige indsatser

Det faglige indhold

På modulet får du indsigt i trivselsbegrebet, og der er særligt fokus på forældretrivsel, og hvordan denne kan påvirke børns tidlige trivsel og udvikling. Du får viden om børns tidlige psykologiske udvikling, samspil og tilknytningens betydning.

I modulet indgår:

 • Tilknytning og tilknytningsadfærd
 • Samspil, affektiv afstemning og intersubjektivitet
 • Mentalisering
 • Neuropsykologi og neuropædagogik
 • Trivselsbegrebet
 • Risiko-og beskyttelsesfaktorer
 • Kommunikation, opsporing og interventioner
 • Forebyggende og sundhedsfremmende perspektiver på socioøkonomiske og kulturelle faktorer

Målgruppe

Modulet er relevant for sundhedsprofessionelle, der arbejder med tidlig indsats i familier i sårbare og udsatte positioner, og som ønsker at øge kompetencer i at observere og vurdere børns sunde udvikling og forældres trivsel.

Undervisningsform

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af oplæg, dialog og strukturerede refleksioner. Der sættes fokus på at inddrage praksisperspektiver fra sundhedsplejen, og hvordan den nye viden kan skabe nye handlemuligheder og forandringer i praksis.

Adgangskrav

Du skal have en sundhedsprofessionel uddannelse, arbejde med børn og deres familier og samarbejde med sundhedsplejersker

Eksamensform

Mundtlig prøve på grundlag af skriftlig opgave.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Tidlig relationsdannelse og trivsel i familier i sårbare og udsatte positioner

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.07.24

Nummer

0549840

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 Købehavn N.

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2024. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest den 01.04.23

Forår 2025

Tidlig relationsdannelse og trivsel i familier i sårbare og udsatte positioner

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.12.24

Nummer

0625724

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18 - 2200 KBH N

ECTS

10

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Lisbet Dose

Lektor

+45 51 38 04 68