Gå til indhold

Information om covid-19

Tidlig relationsdannelse og trivsel i familier i sårbare og udsatte positioner

Er du optaget af trivsel i familier i sårbare og udsatte positioner? Vil du have nyeste viden om børns tidlige udvikling? Fokus er på at styrke det udviklingsstøttende samspil, så du kan bidrage til at kvalificere sundhedsplejens praksis.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksisden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Dit udbytte

Når du har gennemført modulet, har du opdateret viden om børns udvikling og trivsel i de første leveår og om det udviklingsstøttende samspil. Med afsæt i den viden vil du kunne vurdere børns og forældrenes samspilskompetencer og iværksætte interventioner i familier i sårbare og udsatte positioner.

Du opnår kompetencer indenfor:

 • vurdering af børns psykologiske udvikling og trivsel
 • forældres trivsel og muligheder for at indgå i udviklingsstøttende samspil
 • børns tilknytningsadfærd
 • formidling af børns og forældres sundhed og trivsel til samarbejdspartnere
 • socioøkonomiske og kulturelle forhold i familien
 • risiko-og beskyttelsesfaktorer
 • iværksættelse af tidlige indsatser

Det faglige indhold

På modulet får du indsigt i trivselsbegrebet, og der er særligt fokus på forældretrivsel, og hvordan denne kan påvirke børns tidlige trivsel og udvikling. Du får viden om børns tidlige psykologiske udvikling, samspil og tilknytningens betydning.

I modulet indgår:

 • Tilknytning og tilknytningsadfærd
 • Samspil, affektiv afstemning og intersubjektivitet
 • Mentalisering
 • Neuropsykologi og neuropædagogik
 • Trivselsbegrebet
 • Risiko-og beskyttelsesfaktorer
 • Kommunikation, opsporing og interventioner
 • Forebyggende og sundhedsfremmende perspektiver på socioøkonomiske og kulturelle faktorer

Målgruppe

Modulet er relevant for sundhedsplejersker, der arbejder med tidlig indsats i familier i sårbare og udsatte positioner, og som ønsker at øge kompetencer i at observere og vurdere børns sunde udvikling og forældres trivsel.

Undervisningsform

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af oplæg, dialog og strukturerede refleksioner. Der sættes fokus på at inddrage praksisperspektiver fra sundhedsplejen, og hvordan den nye viden kan skabe nye handlemuligheder og forandringer i praksis.

Adgangskrav

Du skal være uddannet sundhedsplejerske.

Eksamensform

Mundtlig prøve på grundlag af skriftlig opgave.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Der er pt. ingen aktive hold for det valgte modul. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00