Gå til indhold

Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser

Dette obligatoriske modul for diplomuddannelsen i psykiatri fokuserer på de forskellige professioner i psykiatrien og de teorier og metoder, der har betydning for samarbejdet mellem patienten og de fagprofessionelle.

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i psykiatri. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Dette modul er relevant for alle, der arbejder inden for det psykiatriske område, og henvender sig derfor til dem, der ønsker at tage en diplomuddannelse i Psykiatri . På dette modul får du indsigt i teorier og metoder samt de grundbegreber, som er afsæt for at arbejde med mennesker, der har sindslidelser.

Det  får du ud af modulet

 • Du får viden om udviklingsbaseret og forskningsorienteret arbejde inden for psykiatrien
 • Du bliver i stand til at analysere og begrunde den sindslidendes og netværkets behov for indsatser
 • Du får kompetencer, så du kan tage ansvar for en given indsats på baggrund af patientens situation, konteksten, relevante metoder og teorier

Det faglige indhold

 • Forskellige teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelse
 • Den sindslidende, den professionelle, relationen og kontekstens betydning
 • Netværkets betydning for den sindslidende herunder roller og opfattelser af behov og indsats
 • Metoder til og strategier for udvikling af kvalitet i arbejdet – herunder også evidensbegrebet
 • Perspektiver på jura, magt og etik i det psykiatriske arbejde

Målgruppe

Modulet er for dig, der er sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, socialrådgiver, socialpædagog eller fagprofessionel og  arbejder inden for det psykiatriske område på hospital, i region eller i kommune.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

forår 2023

Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelse

Start- og slutdato

01.02.23 - 30.06.23

Tilmeldingsfrist

21.12.22

Pris

14.800 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Lise Søgaard Lund

Lektor

+45 51 63 25 51