Gå til indhold

Temadag om recovery-orienteret rehabilitering

Få en grundlæggende viden om og forståelse af recovery, rehabilitering og recovery-orienteret rehabilitering.

Om temadagen

Er du ansat, bruger af socialpsykiatrien eller pårørende til et mennesker med psykiske vanskeligheder?

På temadagen får du grundlæggende viden om recovery-orienteret rehabilitering som tilgang, samarbejdsmodel og praksisform.

Du får:

 • Viden om de værdier og principper, begreberne bygger på – og du får grundlæggende forudsætninger for at forstå den recovery-orienterede rehabiliterende tilgang og mindset
 • Viden om- og mulighed for at reflektere over den recovery-orienterede rehabiliterings betydning for den fagprofessionelles tilgang og rolle i samarbejdet med borgeren

Derudover får du også en introduktion til udvalgte metoder og initiativer, der understøtter den recovery-orienterede rehabiliterende tilgang, bl.a.:

 • Peer-støtte
 • Feedback Informed Treatment (FIT)
 • Åben Dialog

Det faglige indhold

På temadagen præsenteres du for den aktuelt bedste viden om recovery og rehabilitering, herunder konkrete metoder og tilgange.

Kurset består af en begrebsafklaring og rammesætning efterfulgt af fire temaoverskrifter, som alle med afsæt i Hvidbogens kerneelementer indfanger de mest centrale begreber og kendetegn i rehabilitering, for den recoveryorienterede rehabilitering som tilgang, samarbejdsproces og praksisform:

 • Borgeren i centrum
 • Inklusion og deltagelse i samfundslivet, herunder netværk, pårørende og peerstøtte
 • Samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer
 • Målrettet, tidsbestemt og vidensbaseret

Om undervisningen

Der veksles i undervisningen mellem oplæg, dialog, gruppearbejde og refleksion. Dagen giver samtidig mulighed for at drøfte begreberne og metodernes anvendelighed i forhold til egen praksis og dele viden og erfaringer på tværs.

Hvem deltager?

Medarbejdere, peermedarbejdere og ledere på det psykosociale område, herunder deltagere fra både udførerled, myndighed og stab/forvaltning. Personer i recovery og pårørende kan også deltage.

Kurset kan også rekvireres af en arbejdsplads, hvor det er muligt at skræddersy indholdet.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Efterår 2023

Temadag om recovery-orienteret rehabilitering

Start- og slutdato

08.11.23

Tilmeldingsfrist

09.10.23

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

1.875 kr.

1.500 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0615512

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Birgitte Skjold Knudsen

Adjunkt

+45 51 38 02 86