Gå til indhold

Teknikker i håndværk og design

Øv dig på at bearbejde materialer, forfin dine teknikker og få kendskab til de didaktiske muligheder i håndværk og design

Om kurset

På dette kursus tager vi afsæt i det praktiske arbejde i værkstederne. Gennem eksemplarisk arbejde inddrager vi relevant teori og didaktik, der hører til fagets praksis og planlægning. Vi tager afsæt i designprocessen som metode og arbejder med relevant teori om klasseledelse i værkstedet. Kursets indhold vil knytte sig til din og dine medkursisters praksis i skolen på alle klassetrin.

På kurset introduceres relevante materialer og de dertil hørende teknikker, så I som deltagere får forudsætninger for at kunne undervise i bearbejdningen af hårde og bløde materialer. Fokus er rettet mod anvendelse og vedligeholdelse af værktøj og redskaber samt de praktiske arbejdsgange, der ligger i faget.

Det får du ud af kurset

Du opøver praktiske færdigheder i bearbejdning af relevante materialer og teknikker og får kendskab til de særlige didaktiske muligheder, der knytter sig til faget.

Hvem deltager?

Undervisere i håndværk og design.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Teknikker i håndværk og design

Start- og slutdato

23.02.24 - 12.04.24

Tilmeldingsfrist

23.01.24

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

11.565 kr.

9.252 kr. ekskl. moms

Hvor

Campus Carlsberg, København V

Nummer

0518490

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Lars Nilsson

Lektor