Gå til indhold

Elever i vanskeligheder: Talforståelser og -misforståelser

Du vil på kurset lærer om hvordan elever udvikler Talbegrebet og talforståelser fokus på udvikling af talbegrebet og forståelse for taloperationer - herunder de fire regningsarter.

Om kurset

Det får du ud af kurset

Tal og talforståelser fokus på udvikling af talbegrebet og forståelse for taloperationer – herunder de fire regningsarter. Du bliver på kurset introduceret til:

  • Positionssystemet (tal og antal)
  • Talforståelse og -behandling
  • Elevers misopfattelser i matematik (Talforståelse og -behandling)
  • Talbehandlingsstrategilæring og strategiobservation
  • Dyskalkuli – talblindhed

Det faglige indhold på kurset

Du vil på kurset stifte bekendtskab med udviklingen af talbegrebet og forståelse for taloperationer – herunder de fire regningsarter hos elever. Fokus er på udvikling af forståelse for positionssystemet, talforståelse og -behandling. Desuden vil der på kurset være introduktion til elevers misopfattelser i matematik talbehandlingsstrategilæring. Endelig vil der blive introduceret til strategiobservation og observation af Dyskalkuli.

Om undervisningen

Undervisningen veksler mellem oplæg, Konkrete aktiviteter og grupper diskussioner de kursister i mellem.

Hvem deltager?

Kurset henvender sig til matematiklærere og faglige ressourcepersoner med interesse i matematik og matematikundervisning og læring i grundskolen.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Efterår 2023

Elever i vanskeligheder: Talforståelser og -misforståelser

Start- og slutdato

30.10.23 - 27.11.23

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

30.09.23

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

7.080 kr.

5.664 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0517719

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Martin Storm-Andersen

Adjunkt

+45 41 89 70 08

Michael Wahl Andersen

Lektor

+45 41 89 72 51