Gå til indhold

Systemisk anerkendende coach

Arbejd professionelt med samtaler og coaching

Forløbet ‘systemisk anerkendende coach’ (SA coach) henvender sig til dig, som ønsker at arbejde med samtaler og coaching professionelt såvel som i dit personlige virke.

Erfaringen viser, at både den coachende tilgang såvel som systemisk anerkendende forståelser og metoder er meget brugbare i rollen som samtalepartner i dagligdagens forskellige relationer.

Forløbet indeholder et væsentligt personligt udviklingselement for alle deltagere, idet det at benytte en systemisk anerkendende og coachende tilgang forudsætter, at man har en tilsvarende tænkning.

Uddannelsen er fordelt på to kursusforløb: et grundforløb og et videregående forløb. Efter endt videregående forløb kan du kalde dig ‘systemisk anerkendende coach (SA coach) fra Københavns Professionshøjskole. Grundforløbet kan tages selvstændigt.

Underviser Michael Stig Ørbech interviewes

Praktisk oplysninger og information om forløbene

Grundforløbet er et udviklingsforløb for dig, der ønsker at skabe kvalitet og variationsmuligheder i de daglige professionelle samtaler. Forløbet vil understøtte dig i håndtering af de daglige samtaler på arbejdspladsen og andre steder.

Det faglige indhold

Vi har fokus på det faglige fundament i den coachende tilgang samt systemisk anerkendende metode, tænkningen bag og træning af samtaleteknikker. Mellem de to moduler arbejder du med at omsætte det lærte stof i form af en coachende tilgang i dine daglige samtaler formelle som uformelle. På den måde arbejder vi med at integrere coachfagligheden i dine daglige arbejdsroller og undersøger muligheder og udfordringer med den tilgang. Derudover inviteres du til at deltage i træningsgruppen, som mødes ½ dag mellem de to moduler, hvor fokus er på at træne ren coaching og fordybe sig i det tillærte stof.

Det får du ud af forløbet

Du får en personlig og faglig udviklingsrejse, hvor du både teoretisk såvel som praktisk tilegner dig viden og kompetencer med udgangspunkt i den systemiske og anerkendende tilgang. På kurset introduceres du desuden til eksistentiel psykologi og til mindfulness, idet disse understøtter rollen som systemisk anerkendende samtalepartner.

Efter forløbet vil du stå med kommunikative værktøjer til professionel håndtering af de daglige samtaler på og uden for arbejdspladsen, mens du er blevet klogere på dig selv og har fået en klarere retning i dit personlige lederskab.

Det får virksomheden ud af forløbet

Din arbejdsplads får en medarbejder, som på et etisk og fagligt grundlag kan løfte kvaliteten af dagligdagens mange samtaler og opgaver. Derudover får organisationen en mulig inspirerende forandringsagent, der kan bidrage til et endnu mere systemisk og anerkendende arbejdsmiljø til gavn for trivslen i den daglige kommunikation, samarbejdet og organisationens resultater.

Forløbet

1. modul tre dage internat
2. modul to dage, dagskursus

På internatet undervises også sen eftermiddag og aften.

Bogen ’Livgivende Samtaler og Relationer’ af Lars Borgmann og Michael Stig Ørbech, Hans Reitzels Forlag, Gyldendal er en del af undervisningsmaterialet.
Du skal selv indkøbe denne bog.

Efter endt forløb modtager du et bevis for gennemførelse af kurset.

Omdrejningspunktet på det videregående forløb er kunsten at holde transformative samtaler på et systemisk og anerkendende grundlag. Det er for dig, der allerede har gennemført grundforløbet (eller tilsvarende). Mens grundforløbet har sit hovedfokus på at øge kvaliteten og variationsmulighederne i deltagernes daglige professionelle samtaler med en systemisk anerkendende og coachende tilgang, så handler det videregående forløb mere specifikt om at støtte andre med personlig og relationel udvikling og transformation gennem systemisk anerkendende coaching. Det vil typisk foregå som intentionelle coach- og udviklingssamtaler med klienter, borgere eller kolleger.

Det faglige indhold

Vi arbejder med det faglige fundament for coaching samt træner og giver hinanden feedback på samtaleteknikkerne, hvor det samtalefaglige fokus særligt er på transformativ læring og støttende metoder og redskaber på et systemisk og anerkendende grundlag.

Mellem grundforløbet og det videregående forløb samt på det videregående forløb, arbejder du med at omsætte det lærte stof i dine daglige udviklingssamtaler. På den måde arbejder vi med at integrere coachfagligheden i dine daglige arbejdsroller og undersøger muligheder og udfordringer med den tilgang. Derudover inviteres du til at fortsætte din deltagelse i træningsgruppen, som mødes ½ dag mellem alle modulerne, hvor fokus er på at træne ren coaching og fordybe sig videre i det tillærte stof.

Det får du ud af forløbet

Du får en personlig og faglig udviklingsrejse, hvor du både teoretisk såvel som praktisk tilegner dig viden og kompetencer med udgangspunkt i den systemiske og anerkendende tilgang til coach- og udviklingssamtaler med den transformative forståelse og tilgang. På kurset introduceres du desuden til en række støttende forståelser og tilgange fra narrativ samskabelse, eksistentiel psykologi, transformativ læring, mindfulness, gestalt psykologi samt NLP. Disse trækninger og tilgange har vist sig at understøtte transformative udviklingssamtaler på et systemisk anerkendende grundlag.

Forløbet afsluttes med en praktisk og læringsorienteret eksamen, hvor du demonstrerer dine samtalefærdigheder.

Efter endt forløb vil du stå med kommunikative værktøjer til professionel håndtering af dine coach- og udviklingssamtaler på og uden for arbejdspladsen.

Det får virksomheden ud af forløbet

Din arbejdsplads får en medarbejder, som på et etisk og fagligt grundlag kan løfte kvaliteten af organisationens coachende samtaler baseret på systemisk anerkendende coaching og transformativ læringstilgang. Derudover får organisationen mulighed for at have en inspirerende forandringsagent, der kan bidrage til et endnu mere systemisk og anerkendende arbejdsmiljø til gavn for trivslen, den daglige kommunikation og samarbejdet.

Forløbet

1. modul to dage, dagskursus
2. modul tre dage, internatkursus

På internatet undervises også sen eftermiddag og aften.

Grundbøgerne på det videregående forløb er:

  • Livgivende Samtaler og Relationer af Lars Borgmann og Michael Stig Ørbech, Hans Reitzels Forlag, Gyldendal.
  • Tid til Fordybelse af Rose Alba Eleonora Broberg og Michael Stig Ørbech, Hans Reitzels Forlag, Gyldendal.

Du skal selv indkøbe disse bøger.

Eksamen

På sidste undervisningsdag demonstrerer du dine samtalefærdigheder gennem en praktisk og læringsorienteret eksamen med ekstern censur (bestået/ikke bestået). Efter bestået forløb kan du kalde dig Systemisk Anerkendende Coach (SA Coach) fra Københavns Professionshøjskole.

Derudover får du mulighed for at blive medlem af netværket for systemisk uddannede coaches, hvor du kan vedligeholde coachfagligheden.

Hovedunderviser er Michael Stig Ørbech. Han er forfatter, cand.polyt., Master i organisationspsykologi (MPO) og psykoterapeut. Han er medforfatter til bøgerne Livgivende Samtaler og Relationer (2010), Velfungerende Grupper og Teams (2013) og Tid til Fordybelse (2019). Alle bøger et udgivet på Hans Reitzels Forlag, Gyldendal.

Michael har været gennemgående underviser på coachforløbet siden 2005 og arbejder til daglig som systemisk anerkendende coach, træner og procesfacilitator i grupper og organisationer. Han er international certificeret som facilitator (CPF) gennem International Association of Facilitators (IAF) og har mere end 15 års coacherfaring, 25 års konsulenterfaring samt 10 års ledererfaring fra bl.a. Niras og COWI.

Undervisningen og træningen er anerkendende, dialogbaseret og fremadrettet. Undervisningen veksler mellem oplæg, træning og øvelser i mindre grupper, som alenetid og som fælles refleksioner i plenum. Når vi er på internat, afholder vi også øvelser i naturen, når det er relevant og muligt og hvis vejret tillader det.

For at sikre maksimalt udbytte for den enkelte deltager, optages der højst 20 deltagere på forløbet.

Forløbet er for dig, der vil integrere coachfagligheden i din arbejdspraksis som fx projektleder, konsulent, medarbejder eller leder. Derudover har du en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Hvis du har anden relevant uddannelse og erfaring, kan der søges dispensation.

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55

Gitte Høegh Stærk

Studieadm. koordinator

+45 51 38 04 27

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes til din e-Boks.

Tilmelding er bindende fra fristens udløb.

Tilmeldinger efter fristens udløb er bindende fra tilmeldingsdatoen. Hvis du bliver forhindret eller syg, har din arbejdsplads altid mulighed for at sende en anden medarbejder.

Husk venligst at give os besked hvis en anden medarbejder skal overtage pladsen. Kursusafgiften refunderes ikke ved afbud/fravær. Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes til din e-Boks.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

forår 2023

Systemisk anerkendende coach - grundforløb

Start- og slutdato

17.04.23 - 19.06.23

Tilmeldingsfrist

17.03.23

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

28.750 kr.

23.000 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18

Nummer

0458874

efterår 2023

Systemisk anerkendende coach - videregående forløb

Start- og slutdato

04.09.23 - 14.11.23

Tilmeldingsfrist

04.04.23

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

31.250 kr.

25.000 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18

Nummer

0458875

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55