Gå til indhold

Supervision, coaching og mentorskab

Er du interesseret i at arbejde med dine kommunikative færdigheder, således at du kan bidrage til refleksion og udvikling på din arbejdsplads? Så er dette modul noget for dig.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksisden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Supervision, coaching og mentorskab, er alle pædagogiske metoder der kan benyttes til at skabe et læringsrum i praksis. Disse metoder kan anvendes såvel i grupper som individuelt og kan bidrage til kompetenceudvikling for den enkelte og for organisationen.

Modulet henvender sig til dig som er interesseret i at forstå og anvende metoder der kan fremme en refleksions- og læringskultur i hverdagen. Modulet har tradition for at tiltrække studerende med en forskellig professionel baggrund som pædagoger, socialrådgivere, ledere i forvaltningen, sygeplejersker, jordemødre, ergoterapeuter, fysioterapeuter mfl.

I forhold til supervisionsdelen er modulet tilført en særlig træningsdel, som adskiller det fra det traditionelle modul.

Det får du ud af modulet

 • Du får viden og forståelse for supervision, coaching og mentorskab og lærer hvordan disse metoder kan fremme refleksion og læring
 • Du får viden, færdigheder, og kompetencer til at forstå samt arbejde bevidst med refleksive samtaler

Det faglige indhold

 • Teorier bag metoder i supervision, coaching og mentorskab
 • Kommunikationspraksis, herunder dialog, feedback og anerkendelse
 • Træning af supervisions, coaching og mentorsamtalen
 • Etik og magt i relation til ovenstående samtaler
 • Refleksioner over samtaler

Undervisning

Alle undervisningsdage er fra kl. 9:00 – 14:00.

Undervisning er 40% online.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Supervision, coaching og mentorskab - med træning

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0630412

Ledighed

Ledige pladser

Pris

19.900 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Datoplan kommer på hjemmesiden sommer 2024, alle dage fra kl. 9-14

Supervision, coaching og mentorskab - uden træning

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0630413

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 Købehavn N.

ECTS

10

Hvornår

Datoplan kommer på hjemmesiden sommer 2024, alle dage fra kl. 9-14

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

OBS

Ændrede åbningstider i uge 28-31:

Kl. 9.00-12.00 alle dage.

Tina Berg Johnson

Lektor

+45 24 29 65 35