Gå til indhold

Styrk sproget i overgangen til skole

Vil du gerne give alle børn gode sproglige forudsætninger for at lege og lære, så brug overgangen fra børnehave til skolestart i august til systematisk at arbejde med sproget.

Om kurset

Det får du ud af kurset

På dette kursus afprøver du konkrete sprogudviklende aktiviteter og metoder. Du får inspiration til, hvordan du og dine kolleger kan planlægge den kommende forårsperiode, så den styrker børnenes sprog inden skolestart.

Det faglige indhold på kurset

På kurset introduceres forskningsbaseret viden om, hvordan børn udvikler sprog, herunder læsning og skrivning.

Deltagerne afprøver selv aktiviteter, der kan bruges i praksis og reflekterer løbende over, hvordan de kan bruge elementer fra kurset i deres eget arbejde.

Om undervisningen

Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning mellem korte oplæg, afprøvning af aktiviteter, gruppediskussioner og fælles refleksioner.

Hvem deltager?

SFO-pædagoger, skolepædagoger og 0.klassesledere.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Styrk sproget i overgangen til skole

Start- og slutdato

11.03.24 - 27.03.24

Tilmeldingsfrist

11.02.24

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

6.378 kr.

5.102 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0517694

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00