Gå til indhold

Styrk samarbejdet

Er du optaget af at skabe et godt teamsamarbejde og nysgerrig på, hvordan jeres møder bliver meningsfulde og effektive?

Om kurset

Få konkrete redskaber til, hvordan I både får:

 • Fremdrift i møderne
 • Plads til fordybelse i didaktiske, pædagogiske og faglige drøftelser, som kan øge oplevelsen af kollektiv professionel dømmekraft.

Alt sammen noget, der skaber værdi for eleverne.

Det får du ud af kurset

På kurset vil du arbejde med:

 • Mødets didaktik
 • Den faciliterende rolle
 • Reflekterende dialoger
 • Faciliterende greb og metoder
 • Analyse og refleksion over elevers læring og trivsel
 • Fokus på fælles ansvar for praksis
 • Samarbejdets kvaliteter

Hvem deltager?

Lærere, pædagoger, teamkoordinatorer, ledelse, vejledere i skolen.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Efterår 2024

Styrk samarbejdet

Start- og slutdato

01.10.24 - 29.10.24

Tilmeldingsfrist

01.09.24

Nummer

0659369

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

To kursusdage: kl. 09:00-15:00, d. 01.10.2024 & 29.10.2024

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Stine Duwander Serup

Lektor

+45 51 63 25 39