Gå til indhold

Styrk ordblinde elevers udbytte af læse-skriveteknologi (LST) og kunstig intelligens (AI)

Om kurset

Det får du ud af kurset

Bliv klogere på hvordan du støtter dine ordblinde elever bedst i at bruge deres læse-skriveteknologi (LST), og på hvordan LST og også kunstig intelligens (AI) kan være med til at styrke elevernes læse- og skrivestrategier og skabe bedre deltagelsesmuligheder.

Det faglige indhold på kurset

Kurset præsenterer viden om hvad der henholdsvis fremmer og hæmmer ordblinde elevers udbytte af læse-skriveteknologi (LST) med afsæt i eksisterende forskning på området. Nu da AI-samtalemodellerne (fx ChatGPT) er kommet til, er det oplagt at undersøge hvad disse modeller kan, som måske kan imødekomme nogle af de kendte begrænsninger i brugen af ’traditionel’ LST.

Vi skal også drøfte grænsefladen mellem kompensation og læring og dermed uddannelsernes brug af AI. Vi kobler desuden til viden om hvilken didaktik der – ud over og sammen med hvad teknologien tilbyder – kan fremme ordblinde elevers faglige læsning og skrivning og deltagelsesmuligheder i skriftsproglige undervisningsaktiviteter.

I uddannelserne finder tiltag typisk sted på tre niveauer, nemlig i almenundervisningen, i supplerende tiltag (fx lektiecafe) og i særlige tiltag (fx sps-støttetimer). Kurset søger at give inspiration til alle tre niveauer under hensyntagen til uddannelsernes forskellige organisatoriske rammer. Vi indleder med en introduktion til ordblindhed og LST.

Om undervisningen

Kursusdagen veksler mellem oplæg, praktiske øvelser og diskussioner. Forud for dagen vil du få information om, hvilken type teknologi du skal have adgang til på din medbragte computer.

Hvem deltager?

Faglærere på hf/htx/stx eller andre ungdomsuddannelser, læsevejledere, sps-vejledere og andre med interesse for ordblindhed og andre læse-skrivevanskeligheder.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Efterår 2024

Styrk dine ordblinde elevers udbytte af læse- og skriveteknologi (LST) og kunstig intelligens (AI)

Start- og slutdato

20.11.24

Tilmeldingsfrist

23.10.24

Nummer

0889874

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

2.450 kr.

1.960 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

kl. 9.30-15.30. d 20.11.24.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Trine Gandil

Lektor

+45 41 89 72 01