Gå til indhold

Styrk din sagsbehandling – 5 aktuelle nedslag i forvaltningsretten

Gennem 5 korte og skarpe nedslag af 1,5 times varighed i aktuelle forvaltningsretlige emner får du vigtig viden og dermed styrket kvalitet din sagsbehandling.

Om kurset

Det får du ud af kurset

Efter kurset vil du være opdateret på, hvad det nyeste er indenfor Vejledningspligten, oplysningspligten, inhabilitet, aktindsigt, god forvaltningskik og sagsbehandlingstid.

Efter kurset:

 • Kender du den nyeste praksis indenfor vejledningspligten, oplysningspligten, inhabilitet, aktindsigt god forvaltningsskik og sagsbehandlingstid
 • Kan du vurdere om din og din arbejdsplads sagsbehandlingspraksis er opdateret og lever op til de gældende regler
 • Kan du selv opdatere din praksis på relevant vis
 • Har du adgang til de afgørelser og øvrige retskilder, der er blevet gennemgået på kurset

Det faglige indhold på kurset

Kurset sætter ved hver af de virtuelle kursusgange fokus på 1 af i alt 5 relevante temaer, som er afgørende for den gode sagsbehandling. Du får i den første time en introduktion/genopfriskning af, hvad temaerne juridisk dækker over og betyder for din praksis samt hvad du på baggrund af den nyeste praksis skal være særligt opmærksom på. Herefter er der afsat tid til drøftelse og spørgsmål.

Emnerne, du får styr på i denne runde er:

 1. Vejledningspligten – er oppe i tiden, hvornår og hvordan tænker du vejledningspligten ind i processerne
 2. oplysningspligten(officialmaksimen) – hvornår har du gjort nok
 3. inhabilitet, der er kommet flere nye afgørelser om emnet
 4. god forvaltningsskik og sagsbehandlingstid – hvilke krav og vurderinger skal du være skarp på
 5. aktindsigt – indsigt, indblik og offentlighed i forvaltningen, hvornår skal du anvende hvilke regler og har du overblik over undtagelserne

Om undervisningen

Online undervisning.

Hvem deltager?

Alle der arbejder direkte eller indirekte med sagsbehandling, herunder er ansvarlige for denne.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Styrk din sagsbehandling – 5 aktuelle nedslag i forvaltningsretten

Start- og slutdato

14.03.24 - 06.06.24

Tilmeldingsfrist

14.02.24

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

2.494 kr.

1.995 kr. ekskl. moms

Hvor

Online

Nummer

0566602

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Mette Langelund Klit

Lektor

+45 24 29 63 61