Gå til indhold

Styring i den offentlige sektor

Forstå, hvad der styrer din arbejdsplads, din chef og dig som medarbejder.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Modulet gør dig i stand til forstå, hvordan din organisation bruger forskellige styringsredskaber og hvordan styringsredskaberne fremmer og mindsker medarbejdernes motivation, har indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen samt giver medarbejderen og lederen deres handlerum. På den baggrund bliver det muligt for dig at byde ind på nye muligheder for styring og innovation på din arbejdsplads. Og det bliver muligt for dig at håndtere komplekse styringsproblematikker på konstruktive måder.

Fagligt indhold på modulet

Modulet inddrager teori og tekster om styringsparadigmer, motivation og ledelse, og vi kommer ind på følgende emner:

 • Sammenhængen mellem motivation og styring
 • Hvordan styringsparadigmer muliggør og begrænser handlingsrummet for såvel medarbejder som leder.
 • Den parlamentariske styringskæde og aktuelle borger- og brugerstyringsinitiativer.
 • Konkurrenceudsættelse og markedsgørelse
 • New Public Management
 • Refleksioner over digitaliseringens stigende rolle i offentlige organisationer
 • Netværksstyring
 • Profession og etik

Om undervisning og eksamen

Undervisningen forløber over 5 dage på en fast ugedag ca. hver 14. dag. Undervisningsformen er en blanding af oplæg fra underviseren på baggrund af det læste, diskussion i plenum, gruppeøvelser og individuelle øvelser med det formål, at du og dine medstuderende skal reflektere over, hvordan det læste og teoretiske kan bruges i jeres egen praksis.

Eksamen er en mundtlig eksamen på baggrund af et skriftligt oplæg.

Hvem deltager?

Modulet er for dig, som arbejder i den offentlige forvaltning og administration eller på anden vis har området som omdrejningspunkt for dit arbejde.
Adgangskrav

Fakta

Modulet er på 5 ECTS og er et obligatorisk modul på diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, men kan også tages selvstændigt.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold.

Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Nina Rasmussen

Lektor

+45 24 29 64 08