Gå til indhold

Information om coronavirus

Statistisk forsøgsplanlægning

Lær at opstille forsøgsplaner, analysere og tolke data samt at formidle resultaterne fra de planlagte forsøg.

Det får du ud af kurset

På dette kursus får du styrket din viden om og færdigheder i beregningerne og fortolkningen af den statistiske analyse og lærer om de forskellige trin i resultatbehandling af data fra planlagte forsøg – herunder opstilling af statistiske forsøgsplaner for normalfordelte variable, foretage relevante statistiske beregninger til at undersøge kvantitative resultater, vurdering af forsøgsresultater, benyttelse af udvalgt software til beregninger. Desuden får du styrket dine kompetencer til at præsentere resultater og konklusioner samt til at kommunikere med statistikere om resultaterne.

Det faglige indhold

På kurset gennemgår vi følgende emner:

  • Grundlæggede statistik – hvilke forudsætninger skal være opfyldt
  • Fortolkning af den statistiske analyse – p-værdier, konklusioner samt konfidensintervaller
  • Fra idé til hypotese – hvordan ser en forsøgsplan ud, hvordan randomiseres, valg af forsøgsmodel
  • Statistiske beregninger vha. software
  • Dimensionering af forsøg – hvor mange gange er det nødvendigt at gentage
  • Flere variable – hvad så? – screening eller optimeringsforsøg.

Målgruppe

Kurset er for dig, der er laborant (eller tilsvarende) i analysetekniske laboratorier i offentlige og private virksomheder samt på universiteter, som ønsker at opnå flere færdigheder inden for fagområdet statistisk forsøgsplanlægning ved laboratorie- og pilotforsøg og som ønsker at være i stand til at opstille statistiske forsøgsplaner samt at analysere data og konkludere på de opnåede resultater.

Kendskab til statistik på et niveau svarende til laborant og procesteknologuddannelserne er en forudsætning. De gennemgående eksempler og opgaver tager udgangspunkt i laboratorie- og pilotanlægsopgaver.

Kursusperiode: Efterår

Tilmelding

Du tilmelder dig kurset via vores tompladsordning og finder information om datoer og pris på det udvalgte kursus på nedenstående links.

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os.

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00