Gå til indhold

Sproglig opmærksomhed i alle fag i FGU undervisningen

Har du som lærer på FGU brug for at dine elever deltager mere aktivt i din undervisning? Så kan det være en god ide at sætte fokus på sproget!

Om kurset

Det får du ud af kurset

På kurset får du konkrete redskaber og inspiration til at sætte fokus på sproget i din undervisning. Du får ideer til hvordan du kan gøre dine elever mere sprogligt aktive omkring det fagsprog du gerne vil lære dem. På den måde vil dine elever deltage mere aktivt og de vil lære både mere sprog og mere fag.

Det faglige indhold på kurset

Sproglig opmærksomhed i alle fag kræver et bevidst fokus på undervisningsforløb, der bygger bro fra elevernes hverdagssprog og tidligere erfaringer til et mere nuanceret fagsprog. Den pædagogiske model: Broen til fagsproget introduceres som pædagogisk værktøj til at arbejde med det mundtlige sprog som trædesten for det skriftsproglige arbejde på Forberedende Grunduddannelse og faglig læring generelt.

Om undervisningen

Kurset vil være meget praksisrettet, og undervisningen vil bestå af korte læreroplæg, øvelser i par eller grupper, og diskussioner og refleksioner og tid til at omsætte det lærte til egen undervisning på FGU.

Hvem deltager?

Undervisere på FGU – I alle fag.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Efterår 2023

Sproglig opmærksomhed i alle fag i FGU-undervisningen

Start- og slutdato

09.11.23 - 14.12.23

Tilmeldingsfrist

09.10.23

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

5.853 kr.

4.682 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0618097

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00