Gå til indhold

SpringSikker – med Trampet Basis certificering

Lær om springopbygning, modtagning og didaktiske/pædagogiske tilgange, som passer til folkeskolen

Dette kursus i redskabsaktiviteter har fokus på metodisk, didaktisk opbygning af et undervisningsmiljø, hvor sikkerhed går hånd i hånd med progression og differentiering. Udgangspunktet er Trampet Basis-kurset, som er udviklet i et samarbejde mellem DGI Gymnastik og GymDanmark og dermed indgår certificering i håndtering af spring i minitrampolin i kurset. Det betyder, at kurset afsluttes med en teoretisk prøve i sikkerhed og springmetodik og en praktisk prøve i modtagning.

Kursets indhold består af springopbygning, med lige så stort fokus på modtagning, samt didaktisk/pædagogiske tilgange, som passer til folkeskolen. Dvs. vi arbejder eksempelvis med sammensætninger og produkter, så vi kan se på redskabsgymnastik som andet end enkeltspring. Vi arbejder med tydeliggørelse af fagbegreber, kvalificerede feedbackformer mellem eleverne samt metoder til at skabe et højt aktivitetsniveau og undgå køer.

Jeres instruktør er medudvikler af indhold, materiale og struktur på Springsikkeruddannelsen og har mange års erfaring med springgymnastik både i skole og foreninger på tværs af alle niveauer.

Hvem deltager?

Kurset er målrettet idrætslærere.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

SpringSikker - med trampetbasis certificering

Start- og slutdato

22.01.24 - 02.05.24

Tilmeldingsfrist

13.12.23

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

4.384 kr.

3.507 kr. ekskl. moms

Hvor

Campus Carlsberg, København V

Nummer

0517701

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Jesper Ninn Sandfeld Melcher

Lektor

+45 51 63 28 04