Gå til indhold

Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til højkonflikt skilsmisser

På dette modul får du styrket din professionelle rolle i arbejdet med at understøtte barnet/ den unges trivsel og udvikling, når forældre er i konflikt.

Dette modul på 10 ECTS er en del af den sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Du får kompetencer, viden og metoder til at kunne sikre barnet/ den unges perspektiv i det vanskelige og dilemmafyldte arbejde med familier i højkonflikt skilsmisse.

Rigtigt mange børn og unge lever i dag i delte hjem og flere skilsmisser ender i højkonflikt. Nogle af disse konflikter fører til at børn og unge mistrives i en sådan grad, at der underrettes om bekymring for barnet/den unge.

De fleste forældre vil det bedste for deres børn, men kan have svært ved at se ud over deres egen vrede, sorg og frustration. I samarbejdet om barnet/den unges liv og hverdag som skilsmissebarn er det barnet/ den unges behov, der skal have fokus.

På modulet får du

 • styrket din professionelle rolle og dine kompetencer til at fastholde fokus på barnets perspektiv
 • viden til at forstå de psykologiske og sociale processer, der sker i forbindelse med en skilsmisse
 • viden om og analytiske perspektiver på de komplekse problemstillinger, der kan være på spil i familierne
 • konkrete redskaber og metoder til det forandringsskabende arbejde med forældrene og børn/unge.Modulets indhold bygger på nyeste forskning og praksisviden om højkonflikt skilsmisser.

Indhold på modulet

 • Viden om forældres og børns mestringsstrategier og mentalisering
 • Det udviklingsstøttende perspektiv i mødet med barnet/den unge
 • Konfliktforståelse
 • Tilgange og kommunikative metoder
 • Brug af visualisering i forældresamarbejdet
 • Forskellige samarbejdsformer efter skilsmissen, parallelt forældreskab, inddragelse af netværk og det at være forældre hver for sig.
 • At inddrage netværk til at understøtte forældrenes forældreskab i konflikten
 • Samarbejde med familieretshusene

Læring og praksis

Undervisningens formål er at udvikle og understøtte din daglige praksis med arbejde i højkonflikt skilsmisser. Derfor er der på forløbet et markant og vedvarende fokus på, hvordan ny læring bruges i praksis.

Der vil være afprøvninger af forskellige tilgange og metoder i din egen praksis i løbet af uddannelsesforløbet. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i disse afprøvninger og erfaringer, som du og dine medstuderende, har gjort dig i løbet af modulet.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Sara Dalgaard Christoffersen

Specialkonsulent

+45 24 29 64 75