Gå til indhold

Information om coronavirus

Socialarbejderens generelle og specifikke faglighed

Vil du styrke dit specialiseringsområde og lære at omsætte metoder og teorier til professionelt socialt arbejde, der går på tværs af sektorer?

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i socialt arbejde. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Modulet giver dig alsidige socialfaglige færdigheder, som klæder dig på til at omsætte generelle metoder og teorier til løsninger, der skaber værdi inden for dit arbejds- og specialiseringsområde. Du får muligheden for selv at vælge, hvilket område du vil arbejde med, og på den måde målrette modulet til et emne, der er særlig relevant for netop dig.

Fagligt fokus

Modulet har et praksisnært fokus og henvender sig primært til SOSU-assistenter, pædagogiske assistenter, HK’ere og lignende, der arbejder med borgere med handicap, demens, psykiske eller sociale problemer såvel som forebyggelse.

Modulet kan være relevant for dig, hvis du:

 • Arbejder med socialt udsatte og socialt arbejde som sagsbehandler eller administrativ medarbejder
 • Arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i eksempelvis boligområder eller fritidsaktiviteter
 • Arbejder i det socialfaglige område
 • Arbejder i dag- eller døgntilbud

Når du har gennemført modulet, vil du have konkret viden om:

 • Generelle metoder og teorier i professionelt socialt arbejde
 • De juridiske rammer for socialt arbejde

Du får følgende færdigheder:

 • Du kan arbejde socialfagligt systematisk og analytisk på et selvvalgt område

Modulet har følgende indhold:

 • Grundlæggende former for socialt arbejde
 • Grundintroduktion til metodisk tænkning og fællesfaglige metodiske principper
 • Etik
 • Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde
 • Professionsidentitet og professionssociologi
 • De overordnede juridiske rammer for socialt arbejde
 • Teorier om kommunikation og konflikthåndtering

Praktisk information

Modulet er på 10 ECTS og gennemføres på 8 dage a 6 timer. Igennem modulet udarbejder du med en problemorienteret opgave, som danner grundlag for den afsluttende, mundtlige eksamen.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Der er pt. ingen aktive hold for det valgte modul. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00