Gå til indhold

Skriftlighed i de gymnasiale uddannelser – elever med svagere forudsætninger

Få ny viden om, hvilken skrivedidaktik der er bedst til at løfte de svageste elevers skriftlige fremstilling.

Om kurset

Har jeres elever særlige skrivevanskeligheder, og hvordan imødekommer I det? Kurset præsenterer viden om, hvilken skrivedidaktik vi ved virker til at løfte de svageste elevers skriftlige fremstilling. Kurset giver inspiration til varierende tiltag, og I får mulighed for at drøfte jeres tilrettelæggelse af indsatser. Elevgruppen indbefatter fx ordblinde, tosprogede eller elever, der ikke har skrevet meget.

Det får du ud af kurset

Du får greb til at løfte dine elevers skriftlige fremstilling, så elever med svagere skriftlige forudsætninger får de bedste muligheder for at deltage med et godt udbytte og opleve faglig trivsel.

Det faglige indhold på kurset

Kurset handler om tiltag, der kan forbedre elevernes skriftlige fremstillingsfærdigheder, herunder håndtering af skriveprocesser, produktion af klare sætninger, opgavestrukturering og analyse af opgaveformulering. Du får anledning til at drøfte, hvordan din skole samlet kan styrke en skriveindsats for elevgruppen med svagere forudsætninger. Og endelig diskuterer vi, hvordan kompenserende læse- og skriveteknologi kan indgå.

Om undervisningen

Kursusdagen veksler mellem faglige oplæg, diskussioner og praktiske øvelser.

Hvem deltager?

Kurset er for dig der er dansklærer, faglærer i andre fag eller læsevejleder på hf/htx/stx. Ledere er også meget velkomne.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Efterår 2023

Skriftlighed i de gymnasiale uddannelser - elever med svagere forudsætninger

Start- og slutdato

15.11.23

Tilmeldingsfrist

11.10.23

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

3.848 kr.

3.078 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0586847

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Trine Gandil

Lektor

+45 41 89 72 01