Gå til indhold
" "

Skræddersyet videreuddannelse skaber fælles beskæftigelsesfaglighed

Mere end 1.000 medarbejdere i Jobcenter København har taget BIF-uddannelsen, som er udviklet i et samarbejde mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Københavns Professionshøjskole.

Siden 2016 har alle nye medarbejdere med borger- og virksomhedskontakt i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF) gennemgået BIF-uddannelsen, som er to kompetencegivende moduler på Københavns Professionshøjskole. Uddannelsen klæder medarbejderne på til deres opgaver, som blandt andet er at hjælpe ledige og sygemeldte i job og uddannelse og virksomhederne med at finde arbejdskraft.

”På BIF-uddannelsen får vores medarbejdere et bredt kendskab til kerneopgaven i forvaltningen, så de ikke kun har blik for det hjørne af det store puslespil, som de arbejder med i det daglige. Uddannelsen er på den måde med til at skabe sammenhæng på tværs af fagområder, og det er vigtigt i en kompleks organisation. Det understøtter værdifulde arbejdsfællesskaber og giver et bedre samarbejde både internt og med de borgere og virksomheder, vi har kontakt med hver dag,” siger Line Nørbæk, som er administrerende direktør i BIF.

Uddannelsen giver beskæftigelsesfaglighed og netværk

På BIF-uddannelsen bliver medarbejderne undervist i temaer som lovgivning, arbejdsmarked, samtalemetoder, motivation og forvaltningsret. Omdrejningspunktet i uddannelsen er at sikre god sagsbehandling, at der er job- og uddannelsesfokus i samtalerne og et godt og effektivt samarbejde med virksomhederne. Siden uddannelsen startede for fem år siden, har mere end 1.000 nye medarbejdere været igennem forløbet.

Effekten af den fælles uddannelse kan mærkes i forvaltningen. Det betyder, at alle medarbejdere, på trods af deres forskellige baggrunde og arbejdsopgaver, har et fælles sæt af kompetencer til at hjælpe borgere og virksomheder.

”Vores job- og virksomhedskonsulenter har mange forskellige fagligheder med sig, som kan bruges aktivt i jobbet. Med BIF-uddannelsen sikrer vi, at de alle har en fælles kernefaglighed og et fælles sprog. Jeg og den øvrige direktion prioriterer at komme ud og møde nye medarbejdere, når de begynder på uddannelsen, og vi mærker, at der er et stort engagement, og at uddannelsen giver god værdi,” fortæller Line Nørbæk.

Det giver også værdi for BIF, at medarbejderne møder kolleger, der arbejder i andre steder i forvaltningen. Det betyder, at de kan række ud til kollegaer fra andre områder, når der er behov for det. Derfor giver forløbet ikke kun pote for den enkelte medarbejders faglighed, men har også betydning for samarbejdet på tværs i organisationen

En levende uddannelse

BIF-uddannelsen er en levende uddannelse, for beskæftigelsesområdet er komplekst og forandrer sig hele tiden. Det stiller krav til både forvaltningen og professionshøjskolen om løbende at ændre uddannelsen, så den passer til BIF’s behov.

”Vi oplever et rigtigt godt og nært samarbejde om de løbende justeringer, der er behov for. Det kan være, at vi fx ønsker at tilpasse eller inkludere nye temaer i undervisningen eller finpudse cases, der bruges til at koble uddannelsen til praksis. Vi oplever, at Københavns Professionshøjskole stiller op med gode faglige vinkler på, hvordan justeringer kan ske, så vi fortsætter med at have en god uddannelse til medarbejderne”, fortæller Britta Moritza Eltard, der har været projektleder for uddannelsen fra starten.

Tilrettelæggelse af forløb er afgørende

BIF-uddannelsen er tilrettelagt, så den tager udgangspunkt i netop Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens specifikke kerneopgaver. Det fortæller Chefkonsulent Louise Hansen fra Københavns Professionshøjskole, som underviser på forløbet.

”Det er selvfølgelig helt afgørende, at undervisningen er målrettet mod den hverdag og de borgergrupper, som medarbejderne i forvaltningen arbejder med. Eksempelvis har coronasituationen haft indflydelse på, hvilken type ledighed vi ser, og derfor er vi i tæt dialog med forvaltningen om, hvordan virkeligheden ser ud på arbejdsmarkedet”, fortæller Chefkonsulent Louise Hansen fra Københavns Professionshøjskole, som underviser på uddannelsen.

Hun understreger at uddannelsen, som er designet til netop Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune, vil skulle sættes anderledes sammen til andre forvaltninger og kommuner.

”Vi tager altid udgangspunkt i, hvilke udfordringer organisationen og medarbejderne møder i hverdagen, når vi tilrettelægger forløb. BIF-Uddannelsen er tilrettelagt efter specifikke målsætninger, og i en mindre kommune eller en anden forvaltning, vil udfordringerne se anderledes ud. Her byder vi ind med vores erfaringer og viden og hjælper med at skræddersy forløbet”, fortæller Louise Hansen.

Faktaboks

  • I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) i Københavns Kommune arbejder cirka 2000 medarbejdere.
  • BIF-Uddannelsen er for alle nye medarbejdere, der skal have kontakt med borgere og virksomheder.
  • BIF-Uddannelsen består af to kompetencegivende moduler på hhv. 10 og 5 ECTS-point.

Faglig kontaktperson

Er du interesseret i at få en snak med os om skræddersyede forløb til dig og din arbejdsplads?

Kontakt:

Louise Hansen

Chefkonsulent

+45 51 38 06 58

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at vide mere om, hvad Københavns Professionshøjskole kan tilbyde dig af kurser, moduler og uddannelser inden for beskæftigelsesområdet?