Gå til indhold
Rasmus Anker

Skal du snart til MUS?

Få gode råd om, hvordan du forbereder dig til samtalen med din leder og forbedrer dine chancer for at få en videreuddannelse.

Du står måske over for en kommende medarbejderudviklingssamtale, der giver dig mulighed for sammen med din leder at evaluere året, der er gået siden sidst, og tale om de faglige udfordringer, som du møder i din professionelle hverdag.

Samtalen er også en anledning til at se fremad og drøfte muligheden for at udvikle nye kompetencer og få nye, anderledes arbejdsopgaver, som kan udvikle dig fagligt og måske give dig nye ansvarsområder.

Socialområdet er i konstant udvikling

Det socialfaglige område er til alle tider genstand for stor politisk og samfundsmæssig interesse og er et fagområde, som i den grad er præget af  både lokale, kommunale og nationale udviklingskræfter og -interesser i form af reformer, demografiske ændringer og fx (manglende) trivsel blandt børn og unge.

Det socialfaglige område er dermed i konstant udvikling, hvilket er en dynamik, der også spiller ind på de behov, som løbende opstår ift. nye relevante kompetencer og færdigheder. Fx er der sket en forskydning af velfærdsprofessionelles arbejde med borgere fra en omsorgslogik mod en deltagelseslogik (Matthiessen (red.) 2019). Disse forandringer betyder, at der er brug for, at ansatte på socialområdet løbende specialiserer sig og får kompetenceudvikling, så velfærdsorganisationerne har de kompetencer, der er brug for i den professionelle hverdag.

Gode råd om, hvordan du forbereder dig til MUS

Er du interesseret i at få kompetenceudvikling, nye færdigheder og at specialisere dig på det socialfaglige område, så du fx kan komme et nyt sted hen i dit arbejdsliv?

Så giver MUS dig en god mulighed for at tale med din leder om, hvad dine faglige interesser er, og hvordan du med en videreuddannelse i bagagen kan give din arbejdsplads ny viden og nye kompetencer.

Få her seks gode råd om, hvordan du forbereder dig til samtalen, så du og din leder får en konstruktiv snak om, hvordan en videreuddannelse kan bidrage værdifuldt til borgernes trivsel og fagligheden på din arbejdsplads.

 1. Peg på konkrete gevinster for arbejdspladsen

  Videreuddannelse rummer mange fordele, og det er bestemt ikke kun dig, der får glæde af ny viden, færdigheder og kompetencer, der fx fremmer rehabilitering, integration eller arbejdet med børn og unge i udsatte positioner. Din arbejdsplads vinder mindst lige så meget ved at sende dig afsted på videreuddannelse.

  Til medarbejderudviklingssamtalen er det derfor vigtigt, at du argumenterer for, hvad din arbejdsplads helt konkret får ud af at opkvalificere dig. Peg fx på, at du kan dele ud af din nye viden fra uddannelsen, så kollegaer og samarbejdspartnere også får glæde af din undervisning i jeres hverdag sammen. Dermed kan du hurtigt være med til at hæve fagligheden på arbejdspladsen ift. et særligt indsatsområde.

 2. Undersøg mulighederne på din arbejdsplads

  Det er en god idé at sætte dig ind i, hvordan man ser på videreuddannelse på din arbejdsplads, før du kontakter din leder. Dermed øger du dine chancer for et ’ja’. Undersøg fx om dine kollegaer har været på lignende forløb, eller om din arbejdsplads har afsat et bestemt beløb til videreuddannelse pr. medarbejder. Det er også en anbefaling, at du undersøger, hvilke større mål, retninger eller strategisk fokus din arbejdsplads har for tiden, og at du bruger den indsigt til at begrunde dit ønske om videreuddannelse.

  Alternativt kan du pege på udviklingstendenser, praksisundersøgelser, ny viden o.l. fra dit fagfelt, som er relevante at tage bestik af ift. opkvalificering af medarbejdere i den kommende tid.

 3. Beregn omkostninger og tid

  Din leder vil helt sikkert være meget interesseret i, hvad det vil koste arbejdspladsen at sende dig på en videreuddannelse, samt hvor meget tid det vil tage. Få derfor et overblik over udgifterne, og vis dermed at dit forslag er gennemtænkt.

  Vær desuden opmærksom på, at gevinsterne ved at opkvalificere dig helst skal opveje de økonomiske og tidsmæssige omkostninger.

 4. Overvej med dig selv, om du har tiden

  Når du tager en videreuddannelse, skal du investere din tid i projektet ift. forberedelse, undervisning, opgaveskrivning, gruppemøder osv. Disse studieaktiviteter skal gå op med et fuldtidsjob og dit privatliv, og giver du udtryk for, at det er en stor mundfuld, mindsker du chancerne for, at du får dit ’ja’. Overvej derfor med dig selv om tiden til en videreuddannelse er nu, og sørg desuden for, at du har opbakning fra dit bagland.

  Læs mere om, hvordan du får tid til en videreuddannelse her.

 5. Prøv igen

  Hvis du får afslag fra din leder, så skal du ikke miste modet. Dine muligheder for at tage en videreuddannelse skal gå op med de øvrige aktiviteter på arbejdspladsen, og måske er ressourcerne til at opkvalificere dig lige nu fraværende. I stedet for at give op, kan du undersøge, om der er løsninger, der passer bedre med arbejdspladsens økonomiske og tidsmæssige ressourcer – og prøv så igen.

 6. Følg op på samtalen

  Efter samtalen kan det være en god idé løbende at følge op på dét, som du og din leder har aftalt. Vær konkret i dine henvendelser, og send links, der refererer til konkrete videreuddannelser, som passer med det behov og den udviklingsmulighed, som I har talt om til medarbejderudviklingssamtalen. Det kan også være, at nye opgaver, der kommer, skal fordeles anderledes, så du kan få tid til videreuddannelse.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at vide, hvad Københavns Professionshøjskole kan tilbyde på det socialfaglige område, så se her. Du finder flere muligheder på vores hjemmeside.

Konsulentydelser og skræddersyede forløb:

Praktiske oplysninger

Læs her om, hvordan du tilmelder dig diplom- og akademiuddannelser, om merit og dispensation, om kompetencefonden og andre praktiske forhold.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, eller hvis du har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk