Gå til indhold
Mand i samtale med kvinde

Skal du til lederudviklingssamtale?

Få gode råd om, hvordan du forbereder dig til samtalen med din chef og forbedrer din mulighed for at få en lederuddannelse

Du har måske en lederudviklingssamtale til at stå i din tætpakkede kalender – en samtale med din chef om resultater og udfordringer, som du møder dem i din hverdag som leder.

Samtalen er et tilbageblik og et fremtidsblik, som giver dig en god anledning til at planlægge dine arbejdsopgaver, evaluere og tale med din chef om udviklingsmuligheder ift. ledelsesopgaven.

Så måske er det nu, at du skal tage snakken med din chef om, hvad du og din arbejdsplads får ud af at give dig en lederuddannelse? Hvad et styrket blik for ‘god ledelse’ har af værdi for dine medarbejdere, din arbejdsplads og for dig selv.

Læs også artiklen ‘Værdien af god ledelse’.

Når lokale og globale forhold ændrer sig, så ændrer dine opgaver sig ofte også

Reformer, demografiske ændringer, globale kriser og pandemier har vist sig at præge offentlig ledelse i et omfang, som måske kun få chefer og ledere har kunnet forudse.

Coronakrisen gjorde hjemmearbejde til hverdag og stiller i dag krav til, at du som leder skal kunne lede en mere hybrid arbejdsplads end tidligere, hvor medarbejderne var fysisk samlet på arbejdspladsen. Klimakrisen tvinger også i dag ledere til at forholde sig til, hvordan de leder grønt og bæredygtigt, ligesom fastholdelse og rekruttering af medarbejdere i det offentlige er et brandvarmt ledelsesemne. Ledelse er et fag, som er i konstant udvikling.

Løbende udvikler dig og styrker dine kompetencer

Dette er blot et par eksempler på de forandringer og udfordringer, der følger i kølvandet på en verden, som er uforudsigelig og har betydning for din afdeling og din ledelse.

Derfor er det vigtigt, at du også løbende udvikler dig og styrker dine kompetencer, så du er klar til at imødekomme de nye betingelser og forhold, der kommer med tiden og definerer den måde, som du bedst leder dine medarbejdere på.

Med en lederuddannelse kan du bidrage med ny viden om ledelse på din arbejdsplads, du får kendskab til metoder og erfaringer, der ikke kun støtter dig, men også dine medarbejdere og din organisation – og du øger din værdi på arbejdsmarkedet.

Men en god lederudviklingssamtale med din chef kræver også, at du er godt forberedt.

Sådan forbereder du dig til lederudviklingssamtalen

Få seks gode råd:

 

 1. Peg på konkrete gevinster for arbejdspladsen

  Videreuddannelse rummer mange fordele, og det er bestemt ikke kun dig, der får glæde af den inspirerende undervisning, kendskabet til forskellige ledelsesmetoder og evidensbaseret viden om offentlig ledelse. Din arbejdsplads vinder mindst lige så meget ved at sende dig afsted på videreuddannelse. Til lederudviklingssamtalen er det derfor vigtigt, at du argumenterer for, hvad arbejdspladsen helt konkret får ud af at opkvalificere dig. Peg fx på, at du kan dele ud af din nye viden fra uddannelsen, så andre ledere i organisationen får glæde af den, og dermed kan du bidrage med ny viden og hæve niveauet på arbejdspladsen.

 2. Undersøg mulighederne på din arbejdsplads

  Det er en god idé, at du sætter dig ind i, hvordan man ser på videreuddannelse på din arbejdsplads. Dermed øger du dine chancer for et ’ja’. Undersøg fx om dine kollegaer har været på lignende forløb eller om din arbejdsplads/afdeling har afsat et bestemt beløb til videreuddannelse pr. medarbejder.

 3. Beregn omkostninger og tid

  Din chef vil helt sikkert være meget interesseret i, hvad det vil koste din arbejdsplads at sende dig på en videreuddannelse, og hvor meget tid det vil tage. Få derfor et overblik over økonomiske udgifter, og hvad det kræver af dig tidsmæssigt, så dit forslag virker gennemtænkt. Vær desuden opmærksom på, at gevinsterne ved at opkvalificere dig helst skal opveje de økonomiske og tidsmæssige omkostninger.

 4. Overvej med dig selv om du har tiden

  Når du tager en videreuddannelse, skal du investere din tid i projektet ift. forberedelse, undervisning, og opgaveskrivning. Disse studieaktiviteter skal gå op med et fuldtidsjob og dit privatliv, og giver du udtryk for, at det er en stor mundfuld, mindsker du chancerne for, at du får dit ’ja’. Overvej derfor med dig selv om tiden til en videreuddannelse er nu, og sørg desuden for, at du har opbakning fra dit bagland.

  Læs mere om, hvordan du får tid til en videreuddannelse.

 5. Prøv igen

  Hvis du får afslag fra din chef, så mist ikke modet. Dine muligheder for at tage en videreuddannelse skal gå op med arbejdspladsens øvrige aktiviteter, og måske er ressourcerne til at opkvalificere dig der bare ikke lige nu. I stedet for at give op, kan du undersøge, om der er løsninger, der passer bedre med arbejdspladsens økonomiske og tidsmæssige ressourcer – og prøv så igen.

 6. Følg op på samtalen

  Efter samtalen kan det være en god idé løbende at følge op på det, som du og din chef aftalte. Vær konkret i dine henvendelser, og send links, der refererer til konkrete lederuddannelser, der passer med det behov og den udviklingsmulighed, som I har talt om til lederudviklingssamtalen. Det kan også være, at nye opgaver, der kommer, skal fordeles anderledes, så du kan skabe dig tid til videreuddannelse.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at vide, hvilke videreuddannelser vi tilbyder inden for ledelse?
Læs her om:

Faglig kontaktperson

Susanne Ørum Foss

Videreuddannelsesleder

+45 24 29 65 13