Gå til indhold

Servicedesign i det offentlige

Bliv bedre til at forstå og håndtere design og innovation af serviceydelser i din organisation

Om kurset

”Servicedesign” er en attraktiv tilgang og metode, som er stærkt på vej frem i både den offentlige og private sektor. Du vil på kurset opnå en forståelse for, hvad servicedesign er, og du vil få indblik i redskaber til at identificere effektivitetsgevinster samt tænke og designe en innovativ proces med borgeren i centrum.

Det faglige indhold

På kurset gennemgås først servicebegrebet, og vi dykker derefter ned i de tre typiske faser i en servicedesignproces.

Konkret arbejdes bl.a. med redskaber som ”kunderejsen”, personas, følelsesmæssig tidslinje, samskabelse og servicebeviser.

Det får du ud af kurset

Med udgangspunkt i din hverdag og gennem praksisrelevant casearbejde opnår du en forståelse af nuværende servicepraksis samt grundlæggende kompetencer til at analysere et serviceforløb og mulige forbedringer heraf.

Hvem deltager?

Ansatte i ministerier, styrelser og kommuner, der enten direkte eller indirekte beskæftiger sig med udførelse og/eller organisering af serviceydelser. Du sidder måske som sagsbehandler, administrativ støtte, rådgiver eller er leder af et team.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Efterår 2024

Servicedesign i det offentlige

Start- og slutdato

25.09.24 - 02.10.24

Tilmeldingsfrist

25.08.24

Nummer

0566633

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

8.125 kr.

6.500 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

To kursusdage kl. 9.00-16.00: 25.09.24 og 02.10.24

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55