Gå til indhold

Samskabelse med civilsamfund og frivillige i den psykosociale indsats

Styrk din forståelse for betydningen af frivillige, fællesskab og civilsamfund for et menneskes recovery og få viden om tilgange, værdier og roller i samarbejdet mellem borgere, psykosociale indsatser og civilsamfund

Om kurset

Det får du ud af kurset

 • Du lærer om vigtigheden af frivillighed og samarbejde med civilsamfund som del af et menneskes recoveryproces samt social inklusion til lokalsamfundet
 • Du får nyeste viden fra praksis og forskning om samarbejdstilgange mellem frivillige, civilsamfund og det psykosociale område
 • Du får indsigt i og refleksion over nye roller for både borgere og fagprofessionelle i omstillingen til et styrket fokus på fællesskaber og samarbejde med civilsamfund
 • Du lærer, hvordan du som fagprofessionel kan agere facilitator mellem borgere, civilsamfund og øvrige samarbejdspartnere

Det faglige indhold på kurset

 • Sammenhængen mellem recovery, rehabilitering og deltagelse i civilsamfundet
 • Medborgerskab, empowerment og social inklusion
 • Samskabelse som mindset, tilgang og metode
 • Frivillige organisationers muligheder for at inkludere medborgere med psykosociale vanskeligheder
 • Den fagprofessionelles rolle i samarbejdet mellem borgerne i psykosociale indsatser, frivillige og civilsamfund

Om undervisningen

Gennem teoretisk og empirisk viden, praksiseksempler, borgerfortællinger, værktøjer og øvelser opnår du med dette kursus viden om samarbejde og samskabelse med frivillige, civilsamfund og borgerne i psykosociale indsatser.

Hvem deltager?

Medarbejdere og ledere på det psykosociale område, herunder deltagere fra både udførerled, myndighed og stab/forvaltning. Borgere og civilsamfundsaktører kan også deltage under forudsætning af, at de har et grundlæggende kendskab til recovery-orienteret rehabilitering fx via recoveryskoler, andre kurser eller lignende.

Kurset kan også rekvireres af en arbejdsplads, hvor det er muligt at skræddersy indholdet.

Hvis du arbejder i socialpsykiatrien, kan du søge økonomisk finansiering af kurset via Social- og Boligstyrelsens pulje Øget kvalitets- og kompetenceudvikling i socialpsykiatrien

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Efterår 2023

Samskabelse med civilsamfund og frivillige i den psykosociale indsats

Start- og slutdato

22.11.23

Tilmeldingsfrist

01.11.23

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

1.875 kr.

1.500 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0599846

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Anja Kammacher

Lektor

+45 51 63 26 53