Gå til indhold

Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsnet

Bliv klogere på hvordan man arbejde med kvalitet, kontinuitet og sammenhæng i ældreplejen

Dette modul på 5 ECTS er en del af den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Nyhedsbrev

Om modulet

På modulet er der fokus på den fagprofessionelles rolle i arbejdet med kvalitet i det kliniske og borgernære arbejde. Der arbejdes med de værdimæssige og organisatoriske rammer i forhold til brugerinddragelse og koordinerende funktioner på tværs af faglige og organisatoriske grænser. Der arbejdes progressivt i forløbet med læring, formidling og anvendelse i praksis.

Det faglige indhold på modulet består af følgende områder:

 • Egen rolle som sundhedsprofessionel i relation til at styrke sammenhæng i sundhedsvæsenet
 • Organisatoriske rammer for sammenhæng
 • Koordineringsproblematikker og udfordringer
 • Samarbejde på tværs af fag og sektorgrænser
 • Borgerinddragelse i sammenhængende forløb
 • Beskrivelse samt analyse af borgerforløb

Målgruppe

Modulet henvender sig til sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter eller andre professionelle på sundheds- og ældreområdet med en mellemlang videregående uddannelse og minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.
Undervisersammensætningen er ligeledes tværfaglig for at sikre det brede perspektiv.

Social- og sundhedsassistenter eller –hjælpere henvises til Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis, der ligeledes har et modul om sammenhængende forløb

Praktiske oplysninger

Modulet består af en vifte af læringsaktiviteter (undervisning, case- og gruppearbejde, forberedelse, eksamen mm), der tilsammen udgør modulets 5 ECTS point, i alt ca. 135 timer

Der er ca. 4-5 undervisningsdage, men du må forvente at skulle afsætte en dag om ugen til forskellige læringsaktiviteter så som case- og problemorienteret arbejde, aktionslæring, gruppearbejde, selvstudier, træning og øvelser. Som studerende, forventes du at deltage aktivt i undervisningen med eksempler og erfaringer fra dit praksisfelt.

Modulet afsluttes med en portfolio opgave. En portfolio er en systematisk og målrettet udvælgelse af skriftlige refleksioner over et eller flere udvalgte faglige temaer, som er blevet præsenteret på modulet, evt. med efterfølgende refleksioner over egen læreproces.

Modulet udbydes under Den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse og er placeret under uddannelsesretningen ”Professionspraksis”.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0917219

Ledighed

Ledige pladser

Pris

9.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres i oktober

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Berit Engström

Lektor

+45 41 89 71 32