Gå til indhold

Samarbejde med pårørende og netværk i socialpsykiatrien

Få blik for betydningen af et velfungerende samarbejde med borgerens pårørende og netværk i socialpsykiatrien og lær om god kommunikation i samarbejdet

Om kurset

Det får du ud af kurset

På kurset får du indsigt i centrale vilkår og udfordringer i livet som pårørende, og du lærer at imødegå pårørende på kommunikative måder, der kan løsne op for uhensigtsmæssige spiraler i samarbejdet. Kurset skaber rammen for, at du – evt. sammen med kolleger og leder – kan få en forståelse af samarbejdets betydning i indsatsen.

Det faglige indhold på kurset

Samarbejde med borgerens pårørende og netværk i socialpsykiatrien kan se ud på mange måder. Det kan fungere fint, det kan være svært for alle parter, og det kan være ikke eksisterende. De pårørende har en viden om borgeren, som ofte er vigtig i den socialpsykiatriske indsats, og derfor er et godt samarbejde vigtigt.

På den anden side kan samarbejdet sluge mange ressourcer, når det ikke fungerer.

Indhold:

  • Viden om livet som pårørende; hvilke udfordringer står frem set med pårørende-øjne?
  • Indsigt i hvorfor et godt samarbejde kan være betydningsfuldt i indsatsen for og med borgeren
  • Kendskab til kommunikative greb, som du kan bruge i relation til pårørende – og andre samarbejdspartnere
  • Mulighed for at øve dig – med feedback
  • Inspiration fra kolleger fra samme og andre tilsvarende tilbud om afprøvede initiativer til et bedre samarbejde med fælles refleksioner over effekter i samarbejdet

Om undervisningen

Dagen veksler mellem oplæg fra forskellige perspektiver (herunder et pårørende-perspektiv), summeøvelser, gruppearbejde og træningssessions.

Hvem deltager?

Kurset henvender sig primært til medarbejdere og ledere i socialpsykiatriske tilbud såsom botilbud og bostøtte.

Kurset kan også rekvireres og skræddersys til en arbejdsplads

Mulighed for økonomisk finansiering

Hvis du arbejder i socialpsykiatrien, vil der være mulighed for at søge økonomisk finansiering af kurset via Social- og Boligstyrelsens pulje Øget kvalitets- og kompetenceudvikling i socialpsykiatrien: https://sbst.dk/nyheder/2023/pulje-oeget-kvalitets-og-kompetenceudvikling-i-socialpsykiatrien

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Samarbejde med pårørende og netværk i socialpsykiatrien

Start- og slutdato

10.01.24

Tilmeldingsfrist

11.12.23

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

1.875 kr.

1.500 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0615439

Samarbejde med pårørende og netværk i socialpsykiatrien

Start- og slutdato

16.01.24

Tilmeldingsfrist

14.12.24

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

1.875 kr.

1.500 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0615442

Samarbejde med pårørende og netværk i socialpsykiatrien

Start- og slutdato

24.01.24

Tilmeldingsfrist

15.12.23

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

1.875 kr.

1.500 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0615455

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Charlotte Brønsted

Lektor

+45 51 63 28 53